Ο κεντρικός σταθμός Λήψεως Σημάτων Συναγερμού & Εικόνας λειτουργεί όλο το 24ωρο όλο το χρόνο προκειμένου να δέχεται ηλεκτρονικά σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα Συναγερμού που είναι εγκατεστημένο στο χώρο του Συνδρομητή, μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Τα εισερχόμενα αυτά σήματα επεξεργάζεται και αξιοποιεί το εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο έχει ειδικευτεί στο τομέα υψηλής ασφαλείας με σύστημα μηχανογράφησης προηγμένης τεχνολογίας.

Επιλέξτε το πρόγραμμα σύνδεσης που σας προστατεύει όλο το 24ωρο:

Start PlusHome PlusConnect Plus

*Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Business Plus, απευθυνθείτε στον εγκαταστάτη σας.

Translate