Oι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε την σωστή ερμηνεία του συστήματος συναγερμού  γι αυτόν τον λόγο θα σας παραθέσουμε περιγράφοντας αναλυτικά την σημασία τους, τους σημαντικότερους και πιο συχνά εμφανιζόμενους τεχνικούς όρους στα εγχειρίδια εγκατάστασης των οικιακών συστημάτων ασφαλείας.

 

AREAS (Περιοχές) Ο όρος προσδιορίζει δυο ή περισσότερες περιοχές στον πίνακα συναγερμού όπου ισχύουν διαφορετικές προγραμματιστικές παράμετροι. Σε κάθε περιοχή αντιστοιχούν διαφορετικοί περιφερειακοί αισθητήρες, χωρίς όμως να αποκλειστεί κάποιος να είναι κοινός. Για κάθε περιοχή μπορεί να γίνει όπλιση ή αφόπλιση ανεξάρτητα από την άλλη περιοχή.

ARMING AWAY MODE (Όπλιση συστήματος) Περιγράφει την ολική όπλιση του συστήματος όταν βρισκόμαστε εκτός φυλασσόμενου χώρου (away). Σε αυτήν την περίπτωση οποιοσδήποτε από τους αισθητήρες διεγερθεί θα δώσει συναγερμό.

 

ARMING STAY MODE (Όπλιση εκ των έσω)Περιγράφει την μερική όπλιση του συστήματος όταν βρισκόμαστε εντός φυλασσόμενου χώρου (stay). Σε αυτήν την περίπτωση θα δώσουν συναγερμό μόνο οι περιμετρικοί αισθητήρες εάν διεγερθούν, εξαιρώντας τους αισθητήρες που διεγείρονται κατά την κίνηση μας μέσα στο χώρο (π.χ. αισθητήρες κίνησης).

 

ARMING SLEEP MODE (Όπλιση κατά τον ύπνο) Περιγράφει την μερική όπλιση του συστήματος όταν βρισκόμαστε εντός φυλασσόμενου χώρου και θέλουμε να κοιμηθούμε (sleep). Σε αυτήν την περίπτωση θα δώσουν συναγερμό οι περιμετρικοί αισθητήρες, καθώς και όλοι οι εσωτερικοί αισθητήρες εκτός από αυτούς που βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο που κοιμόμαστε. Αύτη η λειτουργία είναι χρηστική όταν ο συναγερμός καλύπτει πολυεπίπεδους χώρους, όπου επιζητούμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια

 

ARMING STAY D MODE (Αφόπλιση χωρίς απενεργοποίηση)Εξειδικευμένος τρόπος όπλισης για συγκεκριμένους πίνακες συναγερμού. Σε αυτήν την κατάσταση όπλισης ο συναγερμός παραμένει μόνιμα οπλισμένος, ενώ ορίζουμε κάποιες συγκεκριμένες ζώνες (path zones) που απενεργοποιούνται κατόπιν εισαγωγής κωδικού κατά το πέρασμά μας. Μετά το πέρασμα οι ίδιες ζώνες αυτόματα ενεργοποιούνται καθιστώντας το σύστημα μόνιμα οπλισμένο.

 

BELL (Σειρήνα)Ένδειξη πάνω στον πίνακα συναγερμού που προσδιορίζει τις επαφές σύνδεσης της εσωτερικής σειρήνας. Σε περίπτωση απουσίας αυτής συνδέουμε στην είσοδο τερματική αντίσταση συγκεκριμένης τιμής, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται σφάλμα συστήματος που οφείλεται στην απουσία σύνδεσης αυτής.

 

BYPASS ZONE (Παράκαμψη ζώνης) Η παράκαμψη ζώνης χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να απενεργοποιήσουμε μια ζώνη και να την αποκόψουμε από την υπόλοιπη λειτουργία του συναγερμού καθιστώντας την ανενεργή. Η λειτουργία αυτή υφίσταται κατόπιν προγραμματισμού και χρησιμεύει σε περίπτωση εκδήλωσης βλάβης ή αδυναμίας θέσης ηρεμίας της συγκεκριμένης ζώνης, καταστάσεις που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος.

 

AUTO BYPASS ZONE (Αυτόματη παράκαμψη ζώνης) Η δυνατότητα αυτόματης παράκαμψης ζώνης δίνεται προγραμματιστικά και ουσιαστικά θέτει αυτόματα εκτός λειτουργίας μια ζώνη, η οποία δεν είναι κλειστή την στιγμή της όπλισης του συστήματος. Εάν η ζώνη κλείσει μετά την όπλιση, τότε αυτόματα εντάσσεται στην ομάδα των ενεργών ζωνών, έτοιμη να δώσει συναγερμό εάν και εφόσον παραβιαστεί.

CENTRAL STATION (Κεντρικός Σταθμός Λήψης Σημάτων ΚΛΣ)Πρόκειται για τον κεντρικό σταθμό που λαμβάνει τα κωδικοποιημένα σήματα που περιγράφουν την κατάσταση του συστήματος συναγερμού. Η επικοινωνία πραγματοποιείται συνήθως μέσω της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής. Εναλλακτικά η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω σύνδεσης GSM GPRS, είτε και μέσω διαδικτύου (internet). Σε περίπτωση λήψης σήματος συναγερμού ο κεντρικός σταθμός αναλαμβάνει να ειδοποιήσει αρχικά τους άμεσα ενδιαφερόμενους, καθώς και το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.

 

CHIME MODE Περιγράφει την δυνατότητα μιας ζώνης να προειδοποιεί για την αλλαγή κατάστασης της, όταν το σύστημα δεν είναι οπλισμένο μέσω ηχητικής σήμανσης. Συνήθως προγραμματίζεται να ειδοποιεί εσωτερικά (π.χ. ηχητική ένδειξη στο πληκτρολόγιο) χωρίς να θέτει σε λειτουργία την εξωτερική σειρήνα.

 

CODE (Κύριος Κωδικός)Πρόκειται για τον κύριο κωδικό όπλισης αφόπλισης του συστήματος.

 

DURESS ALARM CODE (Κωδικός διαρκούς συναγερμού)Πρόκειται για τον κύριο κωδικό όπλισης – αφόπλισης με την προσάρτηση ενός διψήφιου αριθμού, π.χ. (1234)+(56). Ο συγκεκριμένος κωδικός αφοπλίζει μεν το σύστημα, αλλά παράλληλα στέλνει έναν αθόρυβο συναγερμό στο κέντρο λήψης σημάτων, ειδοποιώντας ότι βρισκόμαστε υπό απειλή. Η λειτουργία αυτή είναι πολύ χρήσιμη όταν βρεθούμε υπό απειλή από τον υποψήφιο εισβολέα μπαίνοντας ταυτόχρονα στην οικία μας. Σε αυτήν τη περίπτωση αφοπλίζουμε τον συναγερμό, αλλά παράλληλα ειδοποιείται η αστυνομία μέσω του κεντρικού σταθμού λήψης σημάτων.

 

CONTACT DETECTOR (Μαγνητική επαφή) Η μαγνητική επαφή είναι ένας ενσύρματος αισθητήρας που αποτελείται από δυο μέρη την επαφή και τον μαγνήτη και χρησιμοποιείται για την φύλαξη όλων των ανοιγόμενων σημείων της κατοικίας (π.χ. πόρτες, παράθυρα, κτλ). Η επαφή τοποθετείται στο σταθερό μέρος, ενώ ο μαγνήτης στο κινητό. Όταν τα δυο μέρη συμπίπτουν η μαγνητική επαφή έρχεται σε θέση ηρεμίας και άγει δια μέσω του ηλεκτρικού κυκλώματος που είναι συνδεδεμένη (normal close). Σε αντίθετη περίπτωση δημιουργείται ανοιχτό κύκλωμα, όποτε και ο πίνακας όταν είναι οπλισμένος και αντιληφθεί αλλαγή κατάστασης, δίνει εντολή για σήμανση συναγερμού.

 

DIALER (Τηλεφωνητής)Αφορά το ηλεκτρονικό κύκλωμα του πίνακα συναγερμού που αναλαμβάνει να ειδοποιήσει μέσω σταθερής τηλεφωνικής γραμμής για την αλλαγή κατάστασης του πίνακα συναγερμού. Προγραμματιστικά ρυθμίζεται με την εισαγωγή των απαραίτητων τηλεφωνικών αριθμών.

 

DISARMING SYSTEM (Αφόπλιση Συστήματος)Περιγράφει την αφόπλιση του συστήματος, θέτοντάς το ανενεργό με την εισαγωγή του απαραίτητου κωδικού από το πληκτρολόγιο ή με χρήση ραδιοκωδικού, προερχόμενου από το τηλεχειριστήριο.

 

DOUBLE KNOCKΑφορά προσδιορισμό ζώνης. Όταν μια ζώνη χαρακτηρισθεί ως double knock θα πρέπει για να σημάνει συναγερμός εισβολής, οι αισθητήρες της είτε να δώσουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δύο συνθήκες συναγερμού (δηλαδή θα πρέπει να διεγερθούν δύο φορές), είτε να δοθεί μια συνθήκη συναγερμού, που θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του κανονικού (π.χ. αρκετά δευτερόλεπτα). Ο συγκεκριμένος προσδιορισμός δίνεται προγραμματιστικά και βοηθά σε ειδικές περιπτώσεις την εξάλειψη ψευδών συναγερμών.

 

ENTRY DELAY TIME (Χρόνος Εισόδου): Περιγράφει τον χρόνο εισόδου που μεσολαβεί από την είσοδο μας μέσα στο φυλασσόμενο χώρο μέχρι την απενεργοποίηση του συστήματος μέσω κωδικού χωρίς να σημάνει συναγερμός Ο χρόνος εισόδου αφορά μόνο τους αισθητήρες που διεγείρονται από την είσοδο μας στο χώρο μέσω μιας κυρίας εισόδου και όχι το σύνολο αυτών.

 

EOL RESISTOR (Αντίσταση τερματισμού): Κάθε ζώνη αποτελείται από ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που διαρρέεται συνεχόμενα από ρεύμα συγκεκριμένης τιμής. Η αντίσταση τερματισμού τοποθετείται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επιτήρηση της κατάστασης ζώνης ακόμα κι αν το σύστημα δεν είναι οπλισμένο. Ακόμα επιτυγχάνεται μέσω δύο τερματικών αντιστάσεων ο διπλασιασμός των ζωνών εφόσον αυτό υποστηρίζεται από τον πίνακα.

 

EVENT LOG (Αρχείο συμβάντων): Κάθε πίνακας συναγερμού κρατά στην εσωτερική του μνήμη ένα αρχείο συμβάντων. Αυτό περιγράφει αναλυτικά όλες τις αλλαγές κατάστασης του συστήματος κατά ημερομηνία και ώρα, σε έναν πεπερασμένο αριθμό. Η ανάκληση των συμβάντων μπορεί να γίνει από τον πίνακα συναγερμού είτε μέσω πληκτρολογίου (με την προϋπόθεση να διαθέτει δυνατότητα περιγραφής), είτε μέσω υπολογιστή.

EXIT DELAY TIME (Χρόνος καθυστέρησης εξόδου): Προσδιορίζει τον χρόνο που έχουμε στην διάθεση μας για να εξ έλθουμε του χώρου φύλαξης, αφότου οπλίσαμε τον συναγερμό. Ο χρόνος αυτός ποικίλει (συνήθως από 15 έως και 45 δευτερόλεπτα) ανάλογα με την απόσταση που απέχει το πληκτρολόγιο σε σχέση με την πόρτα εξόδου. Σε περιπτώσεις όπλισης αφόπλισης μέσω τηλεχειρισμού, ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι και μηδενικός

 

FORCE ARMING (Εξαναγκασμένη όπλιση): Η παράμετρος αυτή προσδιορίζει την δυνατότητα εξαναγκασμένης όπλισης του συστήματος ακόμα κι αν μία η περισσότερες ζώνες παραμένουν ανοικτές. Για παράδειγμα εάν ένα παράθυρο παραμένει ανοικτό εμφανίζοντας την ζώνη που αντιστοιχεί ανοικτή, τότε έχουμε την δυνατότητα να οπλίσουμε τον συναγερμό εάν προγραμματιστικά έχουμε ενεργοποιήσει την παράμετρο αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να έχουμε κλείσει όλες τις ζώνες για να οπλίσουμε το σύστημα.

 

KEYFOB: Τηλεχειριστήριο με δυνατότητα προσθήκης του λόγω μεγέθους σε αλυσίδα κλειδιών. Διαθέτει βασικά πλήκτρα όπλισης αφόπλισης συστήματος, καθώς και κάποια βοηθητικά (π.χ. πανικού).

 

KEYPAD (Πληκτρολόγιο): Αναφέρεται στο πληκτρολόγιο που διαθέτει τα πλήκτρα με τα οποία χειριζόμαστε το σύστημα συναγερμού.

 

KEYSWITCH (Κλειδοδιακόπτης): Παρόλο ότι δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, η χρήση του κλειδί διακόπτη μπορεί να από δε δειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη μερικές φορές. Σε συνδυασμό με τις εντολές προγραμματισμού μπορούμε να οπλίσουμε η να αφοπλίσουμε το σύστημα μα μας με την χρήση ενός απλού διακόπτη δυο θέσεων on/off. O κλειδοδιακόπτης διαθέτει δυο άκρα τα οποία συνδέονται ηλεκτρικά στους ακροδέκτες εισόδου μίας ζώνης του πίνακα συναγερμού ή στην θέση system tamper σε κάποιες περιπτώσεις. Η αλλαγή θέσης του κλειδοδιακόπτη ορίζει και την αλλαγή κατάστασης του συστήματος.

 

ΝC/NO (Normal Close/ Normal Open): Περιγράφει τον τύπο ενός αισθητήρα σε κατάσταση ηρεμίας. Οι μαγνητικές επαφές είναι συνήθως σε κατάσταση NC, ενώ οι αισθητήρες κίνησης μπορεί να βρίσκονται και στις δυο καταστάσεις συνδεσμολογίας. Στην κατάσταση NC μετράμε ωμικά βραχυκύκλωμα στα δυο άκρα του αισθητήρα, ενώ στην περίπτωση NO μετράμε άπειρο δηλαδή ανοιχτό κύκλωμα.

 

PARTITION (Υποσύστημα): Η ύπαρξη υποσυστήματος δίνει την δυνατότητα διαχωρισμού του συστήματος συναγερμού σε δύο ή περισσότερα υποσυστήματα με διαφορετικές προγραμματιστικές ενότητες. Στην πράξη μπορούμε να διαμορφώσουμε τον πίνακα συναγερμού ώστε να λειτουργεί σαν δυο ή περισσότεροι εντελώς ανεξάρτητοι πίνακες συναγερμού, χρησιμοποιώντας μη κοινά περιφερειακά στοιχεία (π.χ. αισθητήρες, σειρήνες, κλπ).

 

PGM (Προγραμματιζόμενη έξοδος): Πρόκειται για την έξοδο του πίνακα συναγερμού που αλλάζει κατάσταση όταν έχουμε σήμα συναγερμού. Η κατάσταση αυτή προσδιορίζεται κατόπιν προγραμματισμού και μπορεί να είναι θετική ή αρνητική εντολή ανάλογα με την συνδεσμολογία που απαιτεί η περιφερειακή συσκευή που θέλουμε να διεγείρουμε. Επίσης η προγραμματιζόμενη έξοδος μπορεί να διεγερθεί (πάντα μέσω προγραμματισμού) ανεξάρτητα από το αν δοθεί συναγερμός για τον έλεγχο κάποιων αυτοματισμών (π.χ. έλεγχος φωτισμού, ρολών γκαραζόπορτας, αυτόματου ποτίσματος, κλπ).

 

SPEECH DIALER (Τηλεφωνητής φωνητικού μηνύματος): Πρόκειται για την ηλεκτρονική μονάδα που μέσω σταθερής τηλεφωνικής γραμμής ειδοποιεί με φωνητική ομιλία για την κατάσταση του συναγερμού. Συνήθως τοποθετείται στον πίνακα μέσω πλακέτας επέκτασης, εκτός και αν βρίσκεται ενσωματωμένη.

 

TAMPER: Πρόκειται για την ζώνη προστασίας του συστήματος που θα δώσει συναγερμό μόνο όταν κάποιος προσπαθήσει να παραβιάσει το σύστημα (π.χ. να προσπαθήσει να παραβιάσει το προστατευτικό κάλυμμα του πίνακα με σκοπό την απενεργοποίηση του). Δεν φέρει ξεχωριστή αρίθμηση και δίνει σήμα συναγερμού ακόμα και αν το σύστημά μας είναι αφοπλισμένο. Ένα δεν ενεργοποιηθεί τερματίζεται με αντίσταση συγκεκριμένης τιμής.

 

ZONE (Ζώνη προγραμματισμού): Η ζώνη αποτελείται από έναν αισθητήρα ή μια ομάδα αισθητήρων συνδεδεμένων ηλεκτρικά σε συγκεκριμένη διάταξη. Κάθε ζώνη αντιστοιχεί σε ένα τμήμα του φυλασσόμενου χώρου όπου όλοι οι αισθητήρες βρίσκονται σε αυτόν. Η ζώνη προγραμματίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου που αντιστοιχεί. Μόλις ένας αισθητήρας ζώνης διεγερθεί, τότε στον πίνακα συναγερμού σημαίνει συναγερμός εισβολής, που δίνεται από την συγκεκριμένη ζώνη. Επίσης σε κατάσταση αφόπλισης φαίνεται ανοικτή ή κλειστή με ειδική ένδειξη πάνω στο πληκτρολόγιο.

ZONE EXPANDER (Επέκταση Ζώνης): Πρόκειται για ειδική πλακέτα επέκτασης ζωνών που συνδέεται είτε στον δίαυλο bus του πίνακα, είτε στην κεντρική μονάδα στο πεδίο ζωνών, εφόσον πρόκειται για πλακέτα διπλασιασμού.

 

Translate