Επεξεργασία Δεδομένων   Daily Alarm Report

 

 

Επιτήρηση και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

 • Συναγερμού (Daily Alarm Report)
 • Έλεγχος Πρόσβασης
 • Video alarm surveillance
 • QR PATROL vehicle monitoring
 • Τηλεμετρίας
 • Συλλογής και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων (data acquisition)
 • Δημιουργία περιοχών και σύνδεση με σημεία ελέγχου (checkpoints)
 • Λήψη SOS ειδοποιήσεων και άμεσες ενέργειες βοηθείας
 • Ειδοποιήσεις μέσω e-mail για πρόωρους, καθυστερημένους ή χαμένους ελέγχους σημείων
 • Αποστολή αναφορών συμβάντων στους πελάτες ή στο κέντρο ελέγχου
 • Έλεγχος περιπολιών απομακρυσμένα και σε πραγματικό χρόνο
 • Καταγραφή όλων των συμβάντων και των προβλημάτων που ανακύπτουν ανά περιοχή
Translate