Έτοιμοι για την κατάργηση των δικτύων 3G / 2G    

 Όταν οι άλλοι θα τρέχουν να αλλάξουν συσκευές GPRS  ….εσείς θα είστε από τώρα έτοιμοι !

GPRS τεχνολογία 4G, 5G  

Δυνατότητα  επικοινωνίας  με το Κέντρο Λήψεως  ακόμα και κάθε 1΄λεπτό 

Όπλιση και Αφόπλιση του συναγερμού από το τηλέφωνό σας 

Η New Security  DPh προσφέρει καινοτομίες στην ασφάλεια μέσα από τις Υπηρεσίες του Κέντρου Λήψης Σημάτων, δίνοντας λύσεις ακόμα και στις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου μας, υπηρετώντας με συνέπεια, ποιότητα και επαγγελματισμό τον κλάδο της Ασφάλειας.

Συνδυασμός των τριών κορυφαίων παρόχων  σε μία κάρτα Sim  Cosmote   Vodafon    Wind

Μικρός χρόνος πρόσβασης στο ΚΛΣ με επικοινωνία ανα λεπτό

Μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης – Παγκόσμια πρόσβαση – Διαρκής παροχή της υπηρεσίας –  – Αποδεκτό κόστος – Πρακτικότητα

Η New Security με τη χρήση της τεχνολογίας GPRS, προσφέρει μια αποτελεσματική και συμφέρουσα λύση παρακάμπτοντας τη χρήση σταθερής τηλεφωνίας.

Αποτελεί ένα συμπλήρωμα στα σημερινά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και συγκεκριμένα, συμπληρώνει τις σημερινές υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων.

Η τεχνολογία GPRS δέχεται contact-ID σήματα ασφαλείας από ασφαλιζόμενους χώρους όπου δεν υπάρχει σταθερή τηλεφωνία ( ακόμα και λόγο βλάβης)  ή όπου χρειάζεται ασύρματη, αδιάλειπτη επικοινωνία.

Δυνατότητα του συστήματος συναγερμού να επικοινωνεί με το Κέντρο Λήψεως  ακόμα και κάθε 1΄λεπτό

Διαχειριστείτε το σύστημα ασφαλείας όπου και να βρίσκεστε  Ενημερωθείτε άμεσα για την κατάσταση του συναγερμού σας

Το GPRS (General Packet Radioservice) επιτρέπει τη χρήση της κάρτας Sim της κινητής τηλεφωνίας, για αδιάκοπη σύνδεση στο Internet και μάλιστα με γρήγορες ταχύτητες χωρίς χρονοχρέωση.

Μονάδα GPRS: Ένα απαραίτητο εξάρτημα για την ασφάλειά σας

Για την ορθή αγορά και εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι ή κενά που μπορεί να υφίστανται και να αποτελέσουν δυνητικά το «πάτημα» που αναζητεί ο επίδοξος διαρρήκτης.

Ένας τέτοιος κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανή (υπό προϋποθέσεις) αδυναμία επικοινωνίας του συστήματος συναγερμού με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Η προστασία του ιδιοκτήτη από τον κίνδυνο αυτό, δηλαδή η προστασία σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας του συστήματος συναγερμού με το Κέντρο Λήψης Σημάτων – ανεξάρτητα από τις πιθανές αιτίες που τον έχουν προκαλέσει – εξασφαλίζεται πλήρως από την εγκατάσταση μιας μονάδας GPRS.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά και ας δούμε αρχικά τι είναι η μονάδα GPRS και ποια είναι η βασική λειτουργία της.

Γιατί είναι απαραίτητη η μονάδα GPRS

Σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού, η μονάδα GPRS είναι απαραίτητη για τους εξής λόγους:Σήμερα, όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι χρησιμοποιούν στις νέες γραμμές ευρυζωνικά δίκτυα, δηλαδή voip τηλεφωνία (αλλά και οι παλιές γραμμές σταδιακά ενσωματώνουν τη voip τεχνολογία). Για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις διακοπής ρεύματος, το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και κατά συνέπεια, το σύστημα συναγερμού δεν έχει τρόπο να επικοινωνήσει με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.Το τελευταίo διάστημα, ολοένα και συχνότερα, οι διαρρήκτες κόβουν τα καλώδια του τηλεφώνου για να εμποδίσουν την επικοινωνία του συστήματος συναγερμού με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος μπορεί να έχει βλάβη, οπότε και πάλι υπάρχει αδυναμία επικοινωνίας του συστήματος  συναγερμού με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Και στις τρείς παραπάνω περιπτώσεις, η ενσωμάτωση μιας μονάδας GSM/GPRS εξασφαλίζει τον ιδιοκτήτη από την αδυναμία αποστολής σήματος του συστήματός του προς το Κέντρο Λήψης Σημάτων.To GPRS είναι ταχύτερο και πιο οικονομικό μέσο επικοινωνίας διότι βασίζεται στο internet.Με το GPRS, υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού από απόσταση.

 

Κριτήρια επιλογής μονάδας GPRS:Η μονάδαGPRS θα πρέπει να είναι ίδιας μάρκας με το συναγερμό.

Σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού, τα διάφορα μέρη που απαρτίζουν το σύστημα έχουν φτιαχτεί έτσι ώστε να συνεργάζονται με απόλυτη αρμονία μεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει και για τη μονάδα GPRS ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού.

Στις περιπτώσεις αυτές, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος απώλειας πληροφοριών από την κεντρική μονάδα του συναγερμού και το Κέντρο Λήψης Σημάτων θα λάβει όλες τις απαραίτητες και χρήσιμες πληροφορίες.

Φυσικά, υπάρχουν και universal μονάδες GPRS, όμως δεν αποτελούν ενδεδειγμένη λύση διότι οι δυνατότητες τους περιορίζονται στην αποστολή του σήματος της διάρρηξης ή του όποιου προβλήματος. Επίσης, οι πιο πολλές universal μονάδες GPRS δεν μπορούν να έχουν ταυτόχρονη σύνδεση με τη μονάδα το

υ συναγερμού και τη γραμμή του τηλεφώνου.

Συνέπεια αυτού είναι πως ο διαρρήκτης μπορεί, μέσω  της γραμμής του τηλεφώνου να παρακάμψει τη μονάδα GPRS και η τελευταία να μην στείλει σήμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων ακόμα και όταν ο διαρρήκτης εισέλθει στο χώρο και ενεργοποιηθεί ο συναγερμός!

Για το λόγο αυτό, οι σύγχρονες μονάδες GPRS συνδέονται σειριακά με τη μονάδα του συναγερμού και δεν επηρεάζονται από αυξομειώσεις της τάσης του τηλεφώνου.

Η μονάδα GPRS θα πρέπει να υποστηρίζεται από εφαρμογή για smartphones

Μέσω της εφαρμογής για smartphones, υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και χειρισμού.

Με τις τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, οι μονάδες GPRS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ασφαλή απομακρυσμένη επικοινωνία μέσω κινητού.

Τα universal μοντέλα που κάνουν την ίδια δουλειά δεν είναι πιστοποιημένα και ασφαλή ως προς τον τρόπο της επικοινωνίας τους με την κεντρική μονάδα του συναγερμού και κινδυνεύουν από εξωτερικές επιθέσεις.

Αλλά για να είναι ασφαλής η επικοινωνία με το συναγερμό και να μην υπάρχει δυνατότητα υποκλοπής πληροφοριών, πρέπει να είναι ίδια μάρκα με το συναγερμό.

Επίσης, οι μονάδες GPRS με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και χειρισμού, έχουν και τη δυνατότητα αποστολής notifications προς το κινητό. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη στις περιπτώσεις που ο κάτοχος του κινητού βρίσκεται σε περιοχή που δεν πιάνει σήμα τηλεφωνίας (αλλά ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένος σε κάποιο wifi), με αποτέλεσμα να μην μπορεί το Κέντρο Λήψης Σημάτων να επικοινωνήσει μαζί του για να τον ενημερώσει. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ιδιοκτήτης θα λάβει notification από τη μονάδα GPRS ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη ύπαρξη σήματος.

Η μονάδα GPRS θα πρέπει να έχει ξεχωριστή μπαταρία

Η ύπαρξη ξεχωριστής μπαταρίας διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της μονάδας GPRS στις περιπτώσεις που η μονάδα του συναγερμού έχει απενεργοποιηθεί.

Στις περιπτώσεις που αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία του συναγερμού με αποτέλεσμα την απενεργοποίησή του, η μπαταρία της μονάδας GPRS θα ενεργοποιηθεί και το Κέντρο Λήψης Σημάτων θα λάβει μέσω της μονάδας GPRS, την αναγκαία ενημέρωση σχετικά με την παύση λειτουργίας του συναγερμού.

Η μονάδα GPRS θα στείλει το απαραίτητο σήμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων ακόμα και σε περιπτώσεις, όπου για τον οποιοδήποτε λόγο ο διαρρήκτης εισέλθει στο χώρο χωρίς να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός και επιδιώξει να απενεργοποιήσει τη μονάδα του συναγερμού.

Η μονάδα GPRS θα πρέπει να υποστηρίζει δίκτυο από 3G και πάνω.

Το ζητούμενο στα σύγχρονα συστήματα συναγερμού είναι η ταχύτερη δυνατή επικοινωνία και οι όσο το δυνατόν περισσότερες δικλείδες ασφαλείας για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας τους.

Για το λόγο αυτό, μία μονάδα GPRS θα πρέπει να υποστηρίζει δίκτυο τουλάχιστον 3G και πάνω.

Για τους παραπάνω λόγους, ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού θα πρέπει απαραιτήτως να περιέχει και μία μονάδα GPRS, η οποία να ικανοποιεί και τα τέσσερα  προαναφερόμενα κριτήρια.

Πλεονεκτήματα: Λόγω της ασύρματης επικοινωνίας δεν εξαρτάτε από τον ΟΤΕ ακόμα και αν μας κόψουν τα καλώδια. Μέγιστη ασφάλεια λόγω συχνότερης επικοινωνίας με το Κέντρο. Συνήθως αυτή η σύνδεση χρησιμοποιείτε και για να συνδεθεί με το app του κινητού μας αν ο πίνακας συναγερμού το υποστηρίζει.

Translate