Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι προτεραιότητα μας

Εμείς στην New Security DPh κάνουμε πράξη την αγάπη μας και τον σεβασμό μας απέναντι
στο περιβάλλον, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας ένα σύνολο από μεθόδους και ενέργειες,
τόσο κατά την κατασκευή των έργων μας, όσο και με την εγκατάσταση, σ’ αυτά,
σύγχρονων συστημάτων εξοικονόμησης φυσικών πόρων

Στην New Security DPh διαθέτουμε ειδικά σημεία στα γραφεία μας για ανακυκλώσιμες μικρές ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, μπαταρίες και cartridges μελανιών.

Συστηματική ανακύκλωση μπαταριών, χαρτιού, toner εκτυπωτών, πλαστικού, γυαλιού, μετάλλου και ηλεκτρονικών συσκευών

Έμπρακτο ενδιαφέρον και περιβαλλοντική ευαισθησία στην εξοικονόμηση Διαχείρισης Πρώτων Υλών, μέσω της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (e-invoicing), και των Total paperless εσωτερικών διαδικασιών μέσω της ψηφιοποίησης κάθε εισερχόμενου δεδομένου. Στόχος η μείωση άσκοπης σπατάλης χαρτιού, ενέργειας και αναλωσίμων.

Επένδυση 750.000 € φωτοβολταικού Σταθμού ισχύς 996,64 kWp

 Πρόκειται για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 999,64 kWp ευρισκόμενο σε αγροτεμάχιο  με αρ. τεμ. 447, με εμβαδό 20.580,00 m2.

 

Μονόδρομος πραγματικής ανάπτυξης ο σεβασμός στο περιβάλλον

 

 

 

 

 

Translate