Στατική Φύλαξη Υψηλών Προδιαγραφών On The Spot 24

 Το ζήτημα της ασφάλειας απασχολεί όλο και περισσότερο τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Με δεδομένους τους κινδύνους, οι νομοθετικοί περιορισμοί και οι οικονομικές πιέσεις αποτελούν πραγματικές προκλήσεις για τους επαγγελματίες της γενικής ασφάλειας.

Η New Security DPh έχει αναπτύξει ιδιαίτερη εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών Γενικής Ασφάλειας σε πελάτες υψηλών απαιτήσεων.

Η γνώση μερικών από τα πιο ευαίσθητα επιχειρησιακά περιβάλλοντα μάς έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων, καινοτόμων λύσεων με την τεχνογνωσία στην ασφάλεια, την τεχνολογία και την εμπειρία φύλαξης.

Είτε πρόκειται για στατική φύλαξη, είτε για συνοδεία VIP προσώπων, μπορείτε να αισθάνεστε ήσυχοι, με την νέα υπηρεσία On The Spot 24 της New Security D Ph .

Στόχος μας είναι το προσωπικό μας  να καλύπτει, με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, τις ξεχωριστές και μοναδικές ανά πελάτη ανάγκες ασφαλείας, με σεμινάρια σε κάθε περίπτωση και έχοντας την συνέπεια που απαιτείται εκ μέρους της εταιρίας και την ευελιξία ως προς την προσαρμογή των επιπέδων ασφαλείας στις απαιτήσεις της κάθε αποστολής ξεχωριστά.

*Φύλαξη κεντρικής εισόδου, εξωτερικών χώρων και χώρων στάθμευσης.

*Φυσική ή και τηλεφωνική υποδοχή επισκεπτών, προμηθευτών, στελεχών, εργαζομένων της εταιρείας

*Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος των ατόμων και των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις μέσω των εισόδων/εξόδων.

*Ασφαλής Διαχείριση Επισκεπτών – Συνοδεία επισκεπτών.

Φρούρηση (Στατική): 24ωρη,16ωρη, 8ωρη .

Φρούρηση Σπιτιών, Σχολείων, Γραφείων και Καταστημάτων.

Φρούρηση Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.

Φρούρηση Εκθεσιακών Χώρων.

Φρούρηση και Περιπολία (Patrol Check), έλεγχος των χώρων ευθύνης μας, με ειδικό εξοπλισμένο αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα της εταιρίας μας.

Η βέλτιστη εκτέλεση των καθηκόντων των στατικών φυλάκων επάνω στο εργασιακό τους πεδίο, είναι ένα από τα βασικότερα κριτήρια που καθορίζουν το επίπεδο παροχής υπηρεσιών στο χώρο των φυλάξεων και της ασφάλειας εγκαταστάσεων.

Translate