Το QR-Patrol είναι ένα online σύστημα παρακολούθησης φύλαξης και περιπολιών που αναβαθμίζει την αποδοτικότητα των συστημάτων ασφαλείας και παρέχει στις εταιρείες ασφάλειας τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες τους.  Το QR-Patrol ενσωματώνει στην ουσία όλα τα βασικά χαρακτηριστικά ενός έξυπνου συστήματος παρακολούθησης φυλάκων και περιπολιών.

  • Δημιουργία περιοχών και σύνδεση με σημεία ελέγχου (checkpoints),
  • Λήψη SOS ειδοποιήσεων και άμεσες ενέργειες βοηθείας,
  • Ειδοποιήσεις μέσω e-mail για πρόωρους, καθυστερημένους ή χαμένους ελέγχους σημείων,
  • Αποστολή αναφορών συμβάντων στους πελάτες ή στο κέντρο ελέγχου,
  • Έλεγχος περιπολιών απομακρυσμένα και σε πραγματικό χρόνο,
  • Καταγραφή όλων των συμβάντων και των προβλημάτων που ανακύπτουν ανά περιοχή.

 

 

Translate