Άμεση ενημέρωση για την ώρα που εισέρχονται & εξέρχονται όλο οι χρήστες 

Εάν κάποιος χρήστης εισέλθει στο χώρο μη προγραμματισμένου ωραρίου , δίνετε σιωπηλός  συναγερμός , καθώς και εάν εισέλθει στο χώρο αργοπορημένα , ενημερώνετε ο κύριος χρήστης

Υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώνετε σχετικά ο συνδρομητής και να του υποβάλετε στο τέλος του μήνα σχετική κατάσταση, εφόσον ζητηθεί.

Θα  αποστέλλεται με email.   ( ΔΩΡΕΆΝ )

 

Translate