Με την υπηρεσία Daily Report com – οι συνεργάτες μας λαμβάνουν καθημερινά  όλα τα συμβάντα

συμπεριλαμβάνονται οι κινήσεις όλων των χρηστών, τα συμβάντα με όλες τις ενέργειες  καθώς και τα τεχνικά θέματα.

Η υπηρεσία διατίθεται δωρεάν σε όλους τούς συνεργάτες