Το Κέντρο της New Security DPh είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα και Ευρώπη που έχει την ικανότητα και την ετοιμότητα σε οποιαδήποτε περίπτωση φυσικής ή άλλης καταστροφής να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα αφού η λήψη σημάτων γίνετε ταυτόχρονα σε δύο κέντρα ’’mirroring ‘’ και ήδη λειτουργεί mirroring με επανδρωμένα κέντρα στην Αθήνα & Θεσσαλονίκη.

 Όλα τα σήματα που στέλνει ένα σύστημα ασφαλείας πηγαίνουν ταυτόχρονα και στα δύο κέντρα λήψης σημάτων  

Έτσι, ακόμα και σε μια ακραία περίπτωση διακοπής λειτουργίας των  υποδομών, οι συνδέσεις των πελατών παραμένουν σε άλλο  φυσικό περιβάλλον , προκειμένου να συνεχίζεται απρόσκοπτα  η παρακολούθηση όλων των φυλασσόμενων χώρων.

Το κόστος της συνδρομής παραμένει το ίδιο.  Μια συνδρομή για δυο κέντρα Λήψης Σημάτων.                                 

Ο κεντρικός σταθμός λειτουργεί όλο το 24ωρο όλο το χρόνο προκειμένου να δέχεται ηλεκτρονικά σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα Συναγερμού που είναι εγκατεστημένο στο χώρο του Συνδρομητή. Τα εισερχόμενα αυτά σήματα επεξεργάζεται και αξιοποιεί το εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο έχει ειδικευτεί στο τομέα υψηλής ασφαλείας με σύστημα μηχανογράφησης προηγμένης τεχνολογίας.

Πιο αναλυτικά τα εισερχόμενα σήματα που λαμβάνει η New Security D.Ph και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι των συνδρομητών είναι:

 

 ΣΗΜΑ  ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ      

Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η Άμεση Δράση (100), ή το τοπικό Αστ. Τμήμα για ασφαλιζόμενους  χώρους εκτός Αθηνών, ο συνδρομητής, όπως και τα τηλέφωνα βοηθείας (που ο ίδιος έχει γνωστοποιήσει εγγράφως)  προς άμεση ενημέρωσή του. Επιπλέον, η New Security DPh ενημερώνει ποιο τμήμα «ζώνη» του ασφαλιζόμενου χώρου παραβιάστηκε.

Σε περίπτωση που  o συνδρομητής πληκτρολογήσει τον  κωδικός αφόπλισης, το σήμα ακυρώνετε, και η New Security DPh καμία ενέργεια δεν πραγματοποιεί. (Βλ. αφόπλιση υπό απειλή)

 

ΣΗΜΑ ΠΤΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για όλα τα τεχνικά σήματα θα ενημερώνετε καθημερινά στις 07:30 o   εγκαταστάτης με email  –  Για το σήμα της πτώσης μπαταρίας  ο εγκαταστάτης  υποχρεούται να ενημερώσει τον πελάτη  του συστήματος. (Η αντικατάσταση των μπαταριών γίνεται με δαπάνη του συνδρομητή).

                                                                              

ΣΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ  – Αφόπλιση υπό απειλή

Το σήμα προσωπικής απειλής  δίνεται με το πάτημα ενός ειδικού μπουτόν, (το οποίο μπορεί να είναι και ασύρματο) Στην περίπτωση αφόπλισης υπό απειλή  πληκτρολογείτε  τον κωδικό που έχετε προγραμματίσει και  το σύστημα ασφάλειας αφοπλίζετε στον προστατευόμενο χώρο. Ο συναγερμός είναι σιωπηλός και το σήμα που λαμβάνει η New Security DPh αξιοποιείται ως ανωτέρω, (Σήμα Διάρρηξης) ενημερώνοντας την Άμεσο Δράση για το υπέρ επείγον του περιστατικού.

(ζητήστε της οδηγίες χρήσης του συστήματος συναγερμού από τον εγκαταστάτη σας)

                                  

ΣΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Και σε αυτή την περίπτωση, το σήμα δίνεται με το πάτημα ενός ειδικού μπουτόν, (το οποίο μπορεί να είναι και ασύρματο) και ειδοποιούνται αμέσως όλα τα τηλέφωνα ανάγκης, που εγγράφως έχουν γνωστοποιηθεί από τον συνδρομητή (προσωπικός γιατρός, ασφαλιστική εταιρεία, συγγενικά πρόσωπα κ.λ.π.), ενημερώνοντας για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του περιστατικού.

           

ΣΗΜΑ ΤΕΣΤ

 Το σύστημα ασφαλείας  του συνδρομητή θα  στέλνει   ένα σήμα στο ΚΛΣ  καθημερινά την ίδια ώρα  για τον έλεγχο της τηλεφωνικής γραμμής.  Σε περίπτωση που η τηλεφωνική  γραμμή  έχει βλάβη   ο συνδρομητής θα ενημερώνεται από το πληκτρολόγιο ακούγοντας μια ηχητική ειδοποίηση κάθε 1 λεπτό,  στη συνεχεία θα ανάβει η ένδειξη :  ΧΩΡΙΣ ΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑ (ενημερωθείτε από τον εγκαταστάτη σας)  . Ο πελάτης – συνδρομητής  θα ενημερώνεται  και από  το ΚΛΣ εντός  24 ωρών. Έως  την αποκατάσταση της βλάβης κανένα σήμα δεν θα μπορεί να δέχεται το ΚΛΣ.

Ο  Πελάτης  που  επιθυμεί να ενημερώνεται τη στιγμή που δεν έστειλε σήμα θα πρέπει να ζητήσει από τον εγκαταστάτη του, σύνδεση με  εναλλακτική επικοινωνία μέσω Internet 

                                                      

ΣΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και ο συνδρομητής στα

ανωτέρω τηλέφωνα. (Εφόσον έχει τοποθετηθεί ειδικό σύστημα ανίχνευσης).

 

ΣΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ενημερώνεται ο συνδρομητής δύο ώρες μετά την λήψη του σήματος. (Το σύστημα συναγερμού

έχει αυτονομία λειτουργίας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 10-12 ώρες).

 

ΣΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΔΟΚΙΜΗ

Ειδοποιείται το συντομότερο ο υπεύθυνος τεχνικός και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες προς άμεση αποκατάσταση του συστήματος.

 

Ε Π Ι Π Λ Ε Ο Ν    Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ   

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

H NEW SECURITY έχει την δυνατότητα καταγραφής για το ποιος χρήστης και τι ώρα ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε το σύστημα (ON-OFF).

                                                           

ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

Άμεση ενημέρωση για την ώρα που εισέρχονται οι χρήστες  (24 -7)

Εάν κάποιος χρήστης εισέρθει στο χώρο μη προγραμματισμένου ωραρίου , δίνετε σιωπηλός  συναγερμός , καθώς και εάν εισέρθει στο χώρο αργοπορημένα , ενημερώνετε ο κύριος χρήστης.                                                         

                                                           

24/7 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώνετε σχετικά ο συνδρομητής και να του υποβάλετε στο τέλος του μήνα σχετική κατάσταση, εφόσον ζητηθεί.   Θα  αποστέλλεται με email. 

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι κάθε πληροφορία για τα σήματα του συστήματος συναγερμού και την πορεία λειτουργίας του δίνονται στον συνδρομητή  αποκλειστικά και μόνο όταν αυτός αναφέρει τον ειδικό κωδικό αναγνώρισης έτσι ώστε να διατηρείται το απόρρητο των κινήσεων του.

 Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 99 52 390

δείτε ακόμα :

 

 

Translate