ΣΗΜΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η Άμεση Δράση (100), ή το τοπικό Αστ. Τμήμα για ασφαλιζόμενους χώρους εκτός Αθηνών, ο συνδρομητής, όπως και τα τηλέφωνα βοηθείας (που ο ίδιος έχει γνωστοποιήσει εγγράφως) προς άμεση ενημέρωσή του. H New Security είναι σε θέση να γνωρίζει ποιο τμήμα του ασφαλιζόμενου χώρου παραβιάστηκε.

ΣΗΜΑ ΠΤΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Για όλα τα τεχνικά σήματα θα ενημερώνετε καθημερινά o τεχνικός του συστήματος (συμπεριλαμβάνετε καθημερινή αναφορά με email) Η αντικατάσταση των μπαταριών γίνεται με δαπάνη του συνδρομητή.

ΣΗΜΑ ΤΕΣΤ
Σε περίπτωση που η τηλεφωνική γραμμή έχει βλάβη ο συνδρομητής θα ενημερώνεται από το πληκτρολόγιο ακούγοντας μια ηχητική ειδοποίηση κάθε 1 λεπτό. (ενημερωθείτε από τον τεχνικό σας σας) .  Έως την αποκατάσταση της βλάβης κανένα σήμα δεν θα μπορεί να δέχεται το ΚΛΣ. Ειδοποιείται το συντομότερο ο τεχνικός του συστήματος και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες προς άμεση αποκατάσταση του συστήματος.

ΣΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΔΟΚΙΜΗ
Ειδοποιείται τo ΚΛΣ εάν στο χώρο του συνδρομητή γίνεται δοκιμή ή έλεγχος του συστήματος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Η New Security καλεί για την επιβεβαίωση.

ΣΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ 
Στην περίπτωση αυτή, ο συναγερμός στον προστατευόμενο χώρο είναι σιωπηλός  δίνεται σε επείγουσα ανάγκη προσωπικής απειλής,  και το σήμα που  λαμβάνει η New  Security αξιοποιείται ως ανωτέρω, ενημερώνοντας την Άμεσο Δράση για το υπέρ επείγον του περιστατικού.

ΣΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Tο σήμα δίνεται με το πάτημα ενός ειδικού μπουτόν, (το οποίο μπορεί να είναι και ασύρματο) και ειδοποιούνται αμέσως όλα τα τηλέφωνα ανάγκης, που εγγράφως έχουν γνωστοποιηθεί από τον συνδρομητή (προσωπικός γιατρός, ασφαλιστική εταιρεία, συγγενικά πρόσωπα κ.λ.π.), ενημερώνοντας για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του περιστατικού.

ΣΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και ο συνδρομητής στα ανωτέρω τηλέφωνα. (Εφόσον έχει τοποθετηθεί ειδικό σύστημα ανίχνευσης).

ΣΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ενημερώνεται ο συνδρομητής δύο ώρες μετά την λήψη του σήματος. (Το σύστημα συναγερμού έχει αυτονομία λειτουργίας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 8-12 ώρες).

ΣΗΜΑ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ON) ΚΑΙ ΠΑΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OFF)
H New Security  έχει την δυνατότητα καταγραφής για το ποιος χρήστης και τι ώρα ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε το σύστημα (ON-OFF). Αξιοποιήστε το σύστημα ασφαλείας που ήδη διαθέτετε ενεργοποιώντας την υπηρεσία.  Ελέγχουμε καθημερινά και σας ειδοποιούμε άμεσα για :                                                                                                                                                                                παραβιάσεις ωραρίου λειτουργίας,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    είσοδο χρηστών σε μη εργάσιμες ώρες,                                                                                                                                                                                                                                                                                            ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλους τούς χρήστες                                                                                                                                                                                                                                                                                  καθυστέρηση όπλισης  του συστήματος ασφαλείας.                                                                                                                                                                                                                                                                        Υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώνετε σχετικά ο συνδρομητής και να του υποβάλετε  σχετική κατάσταση.
Καθημερινή αναφορά όλων των συμβάντων στο email του πελάτη.  (ΔΩΡΕΑΝ)

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι κάθε πληροφορία για τα σήματα του συστήματος συναγερμού και την πορεία λειτουργίας του δίνονται στον συνδρομητή αποκλειστικά και μόνο όταν αυτός αναφέρει τον ειδικό κωδικό αναγνώρισης έτσι ώστε να διατηρείται το απόρρητο των κινήσεων του.

ΣΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΔΟΚΙΜΗ   

Ειδοποιείται το συντομότερο ο υπεύθυνος τεχνικός και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες προς άμεση αποκατάσταση του συστήματος.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

H NEW SECURITY έχει την δυνατότητα καταγραφής για το ποιος χρήστης και τι ώρα ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε το σύστημα (ON-OFF)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ 

 Άμεση ενημέρωση για την ώρα που εισέρχονται οι χρήστες  (24 -7)   Εάν κάποιος χρήστης εισέλθει στο χώρο μη προγραμματισμένου ωραρίου , δίνετε σιωπηλός  συναγερμός , καθώς και εάν εισέλθει στο χώρο αργοπορημένα , ενημερώνετε ο κύριος χρήστης.

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ SMS 

Αποστολή  όλων των συμβάντων με SMS.  Ο πελάτης ενημερώνεται την ίδια στιγμή με το ΚΛΣ για την όπλιση, αφόπλιση, και για όποια σήματα επιθυμεί  στο τηλέφωνο του.  (επιπλέον χρέωση του συνδρομητή)

24-7 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   Υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώνετε σχετικά ο συνδρομητής και να του υποβάλετε στο τέλος του μήνα σχετική κατάσταση, εφόσον ζητηθεί.   Θα  αποστέλλεται με email. ( ΔΩΡΕΑΝ)

i Business   Το πρόγραμμα iB είναι γραμμένο μόνο για επαγγελματίες εγκαταστάτες . Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 99 52 390

Εκτύπωση

Translate