Το Κέντρο της New Security DPh είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα και Ευρώπη που έχει την ικανότητα και την ετοιμότητα και ήδη λειτουργεί mirroring με επανδρωμένα κέντρα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.  Όλα τα σήματα που στέλνει ένα σύστημα ασφαλείας λαμβάνονται  ταυτόχρονα και από τα δύο Κέντρα Λήψης Σημάτων. Για την διασφάλιση της περιουσίας σας, όλο τα συστήματα συναγερμού πρέπει να συνδέονται σε δύο κέντρα λήψης σημάτων

Όλα τα κέντρα λήψης πραγματοποιούν ενημερώσεις στα λογισμικά, επίσης  μπορεί να υποστεί βλάβη το δίκτυο των παροχών σταθερής τηλεφωνίας , με αποτέλεσμα το κέντρο να μην μπορεί να λάβει το σήμα, για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συνδέονται όλα τα συστήματα συναγερμού  σε δυο κέντρα Να σημειωθεί ότι αυτό αναφέρει και η τεχνική συγγραφή συστημάτων ασφαλείας

Στη New Security το κόστος της συνδρομής παραμένει το ίδιο.  Μια συνδρομή για δυο κέντρα Λήψης Σημάτων.                                  

Ο κεντρικός σταθμός λειτουργεί όλο το 24ωρο όλο το χρόνο προκειμένου να δέχεται ηλεκτρονικά σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα Συναγερμού που είναι εγκατεστημένο στο χώρο του Συνδρομητή. Τα εισερχόμενα αυτά σήματα επεξεργάζεται και αξιοποιεί το εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο έχει ειδικευτεί στο τομέα υψηλής ασφαλείας με σύστημα μηχανογράφησης προηγμένης τεχνολογίας.

Πιο αναλυτικά τα εισερχόμενα σήματα που λαμβάνει η New Security D.Ph και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι των συνδρομητών είναι:

ΣΗΜΑ  ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η Άμεση Δράση (100), ή το τοπικό Αστ. Τμήμα για ασφαλιζόμενους χώρους εκτός Αθηνών, ο συνδρομητής, όπως και τα τηλέφωνα βοηθείας (που ο ίδιος έχει γνωστοποιήσει εγγράφως) προς άμεση ενημέρωσή του. H New Security είναι σε θέση να γνωρίζει ποιο τμήμα του ασφαλιζόμενου χώρου παραβιάστηκε.

ΣΗΜΑ  ΠΤΩΣΗΣ   ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ
Για όλα τα τεχνικά σήματα θα ενημερώνετε καθημερινά o τεχνικός του συστήματος (συμπεριλαμβάνετε καθημερινή αναφορά με email) Η αντικατάσταση των μπαταριών γίνεται με δαπάνη του συνδρομητή.

ΣΗΜΑ  ΤΕΣΤ 
Σε περίπτωση που η τηλεφωνική γραμμή έχει βλάβη ο συνδρομητής θα ενημερώνεται από το πληκτρολόγιο ακούγοντας μια ηχητική ειδοποίηση κάθε 1 λεπτό. (ενημερωθείτε από τον τεχνικό σας σας) .  Έως την αποκατάσταση της βλάβης κανένα σήμα δεν θα μπορεί να δέχεται το ΚΛΣ. Ειδοποιείται το συντομότερο ο τεχνικός του συστήματος και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες προς άμεση αποκατάσταση του συστήματος.

ΣΗΜΑ   ΕΛΕΓΧΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  – ΔΟΚΙΜΗ
Ειδοποιείται τo ΚΛΣ εάν στο χώρο του συνδρομητή γίνεται δοκιμή ή έλεγχος του συστήματος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Η New Security καλεί για την επιβεβαίωση.

ΣΗΜΑ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ  ΑΠΕΙΛΗΣ 
Στην περίπτωση αυτή, ο συναγερμός στον προστατευόμενο χώρο είναι σιωπηλός  δίνεται σε επείγουσα ανάγκη προσωπικής απειλής,  και το σήμα που  λαμβάνει η New  Security αξιοποιείται ως ανωτέρω, ενημερώνοντας την Άμεσο Δράση για το υπέρ επείγον του περιστατικού.

ΣΗΜΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΑΝΑΓΚΗΣ 
Tο σήμα δίνεται με το πάτημα ενός ειδικού μπουτόν, (το οποίο μπορεί να είναι και ασύρματο) και ειδοποιούνται αμέσως όλα τα τηλέφωνα ανάγκης, που εγγράφως έχουν γνωστοποιηθεί από τον συνδρομητή (προσωπικός γιατρός, ασφαλιστική εταιρεία, συγγενικά πρόσωπα κ.λ.π.), ενημερώνοντας για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του περιστατικού.

ΣΗΜΑ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και ο συνδρομητής στα ανωτέρω τηλέφωνα. (Εφόσον έχει τοποθετηθεί ειδικό σύστημα ανίχνευσης). Η παροχή ισχύει εφόσον έχει τοποθετηθεί σύστημα ανίχνευσης στη μονάδα του συναγερμού και μόνο . ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο  ασφαλείας της εταιρείας μας

ΣΗΜΑ  ΔΙΑΚΟΠΗΣ   ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ενημερώνεται ο συνδρομητής δύο ώρες μετά την λήψη του σήματος. (Το σύστημα συναγερμού έχει αυτονομία λειτουργίας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 8-12 ώρες).

ΣΗΜΑ  ΘΕΣΕΩΣ  ΣΕ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ON) ΚΑΙ  ΠΑΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OFF)
H New Security  έχει την δυνατότητα καταγραφής για το ποιος χρήστης και τι ώρα ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε το σύστημα (ON-OFF). Αξιοποιήστε το σύστημα ασφαλείας που ήδη διαθέτετε ενεργοποιώντας την υπηρεσία.  Ελέγχουμε καθημερινά και σας ειδοποιούμε άμεσα για :  παραβιάσεις ωραρίου λειτουργίας,  είσοδο χρηστών σε μη εργάσιμες ώρες, ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλους τούς χρήστες  καθυστέρηση όπλισης  του συστήματος ασφαλείας.  Υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώνετε σχετικά ο συνδρομητής και να του υποβάλετε  σχετική κατάσταση.

Καθημερινή αναφορά όλων των συμβάντων στο email του πελάτη.  (ΔΩΡΕΑΝ)

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι κάθε πληροφορία για τα σήματα του συστήματος συναγερμού και την πορεία λειτουργίας του δίνονται στον συνδρομητή αποκλειστικά και μόνο όταν αυτός αναφέρει τον ειδικό κωδικό αναγνώρισης έτσι ώστε να διατηρείται το απόρρητο των κινήσεων του.

ΣΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  –  ΔΟΚΙΜΗ 

Ειδοποιείται το συντομότερο ο υπεύθυνος τεχνικός και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες προς άμεση αποκατάσταση του συστήματος.

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

H NEW SECURITY DPh έχει την δυνατότητα καταγραφής για το ποιος χρήστης και τι ώρα ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε το σύστημα (ON-OFF)

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΩΡΑΡΙΟΥ 

Άμεση ενημέρωση για την ώρα που εισέρχονται οι χρήστες  (24 -7)   Εάν κάποιος χρήστης εισέλθει στο χώρο μη προγραμματισμένου ωραρίου , δίνετε σιωπηλός  συναγερμός , καθώς και εάν εισέλθει στο χώρο αργοπορημένα , ενημερώνετε ο κύριος χρήστης.

 ΑΜΕΣΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  SMS

 Αποστολή  όλων των συμβάντων με SMS.  Ο πελάτης ενημερώνεται την ίδια στιγμή με το ΚΛΣ για την όπλιση, αφόπλιση, και για όποια σήματα επιθυμεί  στο τηλέφωνο του.  (επιπλέον χρέωση του συνδρομητή) Η ενημέρωση για χάσιμο επικοινωνίας θα αποστέλλεται Δωρεάν  

 24/7 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώνετε σχετικά ο συνδρομητής και να του υποβάλετε στο τέλος του μήνα σχετική κατάσταση, εφόσον ζητηθεί.   Θα  αποστέλλεται με email. ( ΔΩΡΕΑΝ)

 Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 99 52 390

Εκτύπωση

 

δείτε ακόμα :

 

 

Translate