Το Δίκτυο μας Πανελλαδικά αποτελείται από εξειδικευμένους σύμβουλους ασφαλείας,  με άρτια τεχνική κατάρτιση.     

 

Σημαντική ανακοίνωση:  Τo κέντρο Λήψεως σημάτων της New Security είναι αποκλειστικά Πάροχος Ηλεκτρονικής Ασφάλειας.