Η New Security εκσυγχρονίζει διαρκώς τον τρόπο λειτουργίας της με  δυναμικό E.R.P.  Συμβατότητα με όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας (Contact ID, SIA, Basic κλπ). Υπηρεσίες Δικτύου iB – GPRS – Global System for Mobile communications – GSM New Erlang – VOIP BUSTER – BSC Base Station Controler – BSC Base Station Controler – Τεχνολογία CSD Circuit Switched Data – SMS Daily Report SMS Daily Central Station Services & Report com.

New Security εκσυγχρονίζει διαρκώς τον τρόπο λειτουργίας της με δυναμικό E.R.P. Συμβατότητα με όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας (Contact ID, SIA, Basic κλπ). Υπηρεσίες Δικτύου iB : με την νέα υπηρεσία iB υπάρχει δυνατότητα για συνεργάτες να συνδέουν προσωπικούς υπολογιστές και σταθμούς εργασίας στο server της New Security με σκοπό την κοινή χρήση των μέσων π.χ. τιμολόγησης – εκτυπώσεις – ανταλλαγή πληροφοριών.

Υπηρεσίες Δικτύου iB : με την νέα υπηρεσία iB υπάρχει δυνατότητα για συνεργάτες να συνδέουν προσωπικούς υπολογιστές και σταθμούς εργασίας στο server της New Security με σκοπό την κοινή χρήση των μέσων π.χ. τιμολόγησης – εκτυπώσεις – ανταλλαγή πληροφοριών.

GPRS – Global System for Mobile communications:  είναι ένα ψηφιακό σύστημα κινητής τηλεφωνίας γενιάς 4G – 5G  το οποίο χρησιμοποιεί  την τεχνική πολλαπλής πρόσβασης σε ένα αριθμό καναλιών  για την μετάδοση σημάτων.

GSM – new Erlang: Σε ένα δίκτυο είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποιο μοντέλο τηλεφωνικής «κίνησης» με σκοπό την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Το μοντέλο αυτό σχεδιάζεται βάσει κάποιων πραγματικών παρατηρήσεων  των συνδρομητών της εταιρίας. Για την κατασκευή του μοντέλου αυτού παίρνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως ο αριθμός των συνδρομητών, το πόσο συχνά και σε ποιες περιοχές κάνουν χρήση του συστήματος ασφαλείας τους (τις ώρες αιχμής-γιορτές) , παράγοντες έτσι ώστε να εξασφαλισθεί εκ των προτέρων η ικανοποίηση των χρηστών, στην άμεση μετάδοση και λήψη του σήματος συναγερμού.

VOIP BUSTER: Voice over IP ή VoIP ή τηλεφωνία μέσω διαδικτύου ή σωστότερα ΦεΔΠ δηλαδή «Φωνή επί διαδικτυακού πρωτοκόλλου», χαρακτηρίζει μια ομάδα πρωτοκόλλων-τεχνολογιών (H.323, SIP), η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο με σχετικά καλή ποιότητα πλέον και στην ουσία χωρίς κόστος.(υπηρεσία για επαγγελματίες εγκαταστάτες).

BSC Base Station Controler: Βασικός Σταθμός Ελέγχου – ελέγχει τα σήματα παίρνοντας τα από ένα ή περισσότερα BTS ενώ εκχωρεί και απελευθερώνει κανάλια. Τα σήματα που λαμβάνει τα κατευθύνει στο MSC- Mobile Switching Centre και όταν χρειάζεται μετατρέπει τα 16kbps που είναι στην κινητή τηλεφωνία σε 64kbps που χρησιμοποιείται στην σταθερή τηλεφωνία.                                                                                                                             

  Ταυτόχρονη επεξεργασία σημάτων από όλες τις θέσεις εργασίας.

Τεχνολογία CSD Circuit Switched Data: To CSD μια τεχνολογία όπου βασίζεται μια από τις πιο βασικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας των δικτύων GSM, η οποία επιτρέπει μέσω σύνδεσης μεταγωγής κυκλώματος τη μεταφορά δεδομένων στη ταχύτητα των 9,6 ή 

14,4 kbps (συμμετρική σύνδεση) για upload-download ή 28.800 kbps για download (ασύμμετρη σύνδεση) και στο HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) τα 57,6 kbps για download και 14,4 kbps για upload (ασύμμετρη σύνδεση).

SMS Daily Report SMS Daily Central Station Services & Report com: 24ωρη Καθημερινή αναφορά σε όλους τους πελάτες – συνδρομητές.                                                         

Δυνατότητα αποστολής sms με την επωνυμία του εγκαταστάτη.

 

 

Translate