Η New Security αντιλαμβάνεται ότι η παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών ασφαλείας

  …συνδέεται άμεσα με το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η επίτευξη των στόχων της επιτυγχάνεται με συνεχή προσπάθεια, τεχνογνωσία, υψηλού επιπέδου ικανότητες, αποτελεσματικότητα, επαγγελματισμό και παράλληλη ικανότητα προσαρμογής και διαχείρισης διαφόρων αναγκών, κι έτσι καταφέρνει να ανταποκρίνεται 24 ώρες το 24ωρο και για 365 μέρες το χρόνο με συνέπεια και ακρίβεια. Γι’ αυτό τον λόγο η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί τον πρώτο και βασικό παράγοντα διασφάλισης των ανωτέρω στόχων.

Όλοι οι εργαζόμενοι στην New Securityέχουν στην κατοχή τους την ειδική άδεια άσκησης εργασίας, Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) και διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση.

Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και η ανάπτυξη των ικανοτήτων του πραγματοποιείται μέσω τακτικών σεμιναρίων που συμμετέχει ή και διοργανώνει η ίδια η εταιρεία, τα οποία συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επαγγελματική αλλά και προσωπική εξέλιξη κάθε εργαζομένου της.

 

Δημήτρης Φιλιππής

C E O –  Founder – Shareholder

[email protected]

 

Μαρία Πετρίδη…

Chief Executive Officer

[email protected]

 

Βλιώρας Λάμπρος

Marketing  Executive

[email protected]

 

Πετροπούλου Ράνια

Marketing & Sales Manager

[email protected]

 

Αριστογιάννης Φιλιππής

Software Engineering

aristogiannis@newsecurity. gr

 

Μιχάλης Μπιλίδης

Technical Manager Department

[email protected]

 

Φραγκίσκος Πέτρος

Technical support

[email protected]

 

Officer Technical Department :   Απόστολος  Καραγιάννης

Information Technology : Αριστογιάννης Φιλιππής

Account Manager :   Νικόλαος Παπαδόπουλος

Account Secretary :  Σεβαστή Ανδρέου

Νομική Σύμβουλος :  Κουφοπούλου Κυριακή

                                 Παναγιώτης Πορφύρης

 

 

 

 

 

Translate