Το Κέντρο της New Security DPh είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα και Ευρώπη που έχει την ικανότητα και την ετοιμότητα και ήδη λειτουργεί mirroring με επανδρωμένα κέντρα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.  Όλα τα σήματα που στέλνει ένα σύστημα ασφαλείας λαμβάνονται  ταυτόχρονα και από τα δύο Κέντρα Λήψης Σημάτων. Για την διασφάλιση της περιουσίας σας, όλο τα συστήματα συναγερμού πρέπει να συνδέονται σε δύο κέντρα λήψης σημάτων

Όλα τα κέντρα λήψης πραγματοποιούν ενημερώσεις στα λογισμικά, επίσης  μπορεί να υποστεί βλάβη το δίκτυο των παροχών σταθερής τηλεφωνίας , με αποτέλεσμα το κέντρο να μην μπορεί να λάβει το σήμα, για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συνδέονται όλα τα συστήματα συναγερμού  σε δυο κέντρα Να σημειωθεί ότι αυτό αναφέρει και η τεχνική συγγραφή συστημάτων ασφαλείας

Στη New Security το κόστος της συνδρομής παραμένει το ίδιο.  Μια συνδρομή για δυο κέντρα Λήψης Σημάτων.                                  

Ο κεντρικός σταθμός λειτουργεί όλο το 24ωρο όλο το χρόνο προκειμένου να δέχεται ηλεκτρονικά σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα Συναγερμού που είναι εγκατεστημένο στο χώρο του Συνδρομητή. Τα εισερχόμενα αυτά σήματα επεξεργάζεται και αξιοποιεί το εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο έχει ειδικευτεί στο τομέα υψηλής ασφαλείας με σύστημα μηχανογράφησης προηγμένης τεχνολογίας.

Πιο αναλυτικά τα εισερχόμενα σήματα που λαμβάνει η New Security D.Ph και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι των συνδρομητών είναι:

ΣΗΜΑ  ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η Άμεση Δράση (100), ή το τοπικό Αστ. Τμήμα για ασφαλιζόμενους χώρους εκτός Αθηνών, ο συνδρομητής, όπως και τα τηλέφωνα βοηθείας (που ο ίδιος έχει γνωστοποιήσει εγγράφως) προς άμεση ενημέρωσή του. H New Security είναι σε θέση να γνωρίζει ποιο τμήμα του ασφαλιζόμενου χώρου παραβιάστηκε.

ΣΗΜΑ  ΠΤΩΣΗΣ   ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜ ΤΟΣ
Για όλα τα τεχνικά σήματα θα ενημερώνετε καθημερινά o τεχνικός του συστήματος (συμπεριλαμβάνετε καθημερινή αναφορά με email) Η αντικατάσταση των μπαταριών γίνεται με δαπάνη του συνδρομητή.

ΣΗΜΑ  ΤΕΣΤ 
Ειδοποιείται το συντομότερο ο τεχνικός του συστήματος και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες προς άμεση αποκατάσταση του συστήματος. Σε περίπτωση που η τηλεφωνική γραμμή έχει βλάβη ο συνδρομητής θα ενημερώνεται από το πληκτρολόγιο ακούγοντας μια ηχητική ειδοποίηση κάθε 1 λεπτό. (ενημερωθείτε από τον τεχνικό σας σας) .  Έως την αποκατάσταση της βλάβης κανένα σήμα δεν θα μπορεί να δέχεται το ΚΛΣ.

Εκτύπωση

 

δείτε ακόμα :

 

Translate