Νιώστε ασφαλής από την πρώτη στιγμή. Τα προγράμματα υπηρεσιών της New Security Services & Daily Report – com. είναι προσεκτικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες για ασφάλεια που χρειαζόμαστε όλοι μας. Επιλέξτε ανάμεσα στο Start Plus, Home Plus και Connect Plus το πακέτο που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες για την πιο άμεση και αξιόπιστη ασφάλεια στον χώρο σας!

Το Κέντρο της New Security DPh είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα και Ευρώπη που έχει την ικανότητα και την ετοιμότητα και ήδη λειτουργεί mirroring με επανδρωμένα κέντρα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.  Όλα τα σήματα που στέλνει ένα σύστημα ασφαλείας λαμβάνονται  ταυτόχρονα και από τα δύο Κέντρα Λήψης Σημάτων. Για την διασφάλιση της περιουσίας σας, όλο τα συστήματα συναγερμού πρέπει να συνδέονται σε δύο κέντρα λήψης σημάτων

Όλα τα κέντρα λήψης πραγματοποιούν ενημερώσεις στα λογισμικά, επίσης  μπορεί να υποστεί βλάβη το δίκτυο των παροχών σταθερής τηλεφωνίας , με αποτέλεσμα το κέντρο να μην μπορεί να λάβει το σήμα, για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συνδέονται όλα τα συστήματα συναγερμού  σε δυο κέντρα Να σημειωθεί ότι αυτό αναφέρει και η τεχνική συγγραφή συστημάτων ασφαλείας

Στη New Security το κόστος της συνδρομής παραμένει το ίδιο.  Μια συνδρομή για δυο κέντρα Λήψης Σημάτων.                                  

Ο κεντρικός σταθμός λειτουργεί όλο το 24ωρο όλο το χρόνο προκειμένου να δέχεται ηλεκτρονικά σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα Συναγερμού που είναι εγκατεστημένο στο χώρο του Συνδρομητή. Τα εισερχόμενα αυτά σήματα επεξεργάζεται και αξιοποιεί το εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο έχει ειδικευτεί στο τομέα υψηλής ασφαλείας με σύστημα μηχανογράφησης προηγμένης τεχνολογίας.

Πιο αναλυτικά τα εισερχόμενα σήματα που λαμβάνει η New Security D.Ph και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι των συνδρομητών είναι:

ΣΗΜΑ  ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η Άμεση Δράση (100), ή το τοπικό Αστ. Τμήμα για ασφαλιζόμενους χώρους εκτός Αθηνών, ο συνδρομητής, όπως και τα τηλέφωνα βοηθείας (που ο ίδιος έχει γνωστοποιήσει εγγράφως) προς άμεση ενημέρωσή του. H New Security είναι σε θέση να γνωρίζει ποιο τμήμα του ασφαλιζόμενου χώρου παραβιάστηκε.

ΣΗΜΑ  ΠΤΩΣΗΣ   ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜ ΤΟΣ
Για όλα τα τεχνικά σήματα θα ενημερώνετε καθημερινά o τεχνικός του συστήματος (συμπεριλαμβάνετε καθημερινή αναφορά με email) Η αντικατάσταση των μπαταριών γίνεται με δαπάνη του συνδρομητή.

ΣΗΜΑ  ΤΕΣΤ 
Σε περίπτωση που η τηλεφωνική γραμμή έχει βλάβη ο συνδρομητής θα ενημερώνεται από το πληκτρολόγιο ακούγοντας μια ηχητική ειδοποίηση κάθε 1 λεπτό. (ενημερωθείτε από τον τεχνικό σας σας) .  Έως την αποκατάσταση της βλάβης κανένα σήμα δεν θα μπορεί να δέχεται το ΚΛΣ. Ειδοποιείται το συντομότερο ο τεχνικός του συστήματος και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες προς άμεση αποκατάσταση του συστήματος.

ΣΗΜΑ   ΕΛΕΓΧΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  – ΔΟΚΙΜΗ 
Ειδοποιείται τo ΚΛΣ εάν στο χώρο του συνδρομητή γίνεται δοκιμή ή έλεγχος του συστήματος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Η New Security καλεί για την επιβεβαίωση.

ΣΗΜΑ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ  ΑΠΕΙΛΗΣ 
Στην περίπτωση αυτή, ο συναγερμός στον προστατευόμενο χώρο είναι σιωπηλός  δίνεται σε επείγουσα ανάγκη προσωπικής απειλής,  και το σήμα που λαμβάνει η New  Security αξιοποιείται ως ανωτέρω, ενημερώνοντας την Άμεσο Δράση για το υπέρ επείγον του περιστατικού.

ΣΗΜΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΑΝΑΓΚΗΣ 
Tο σήμα δίνεται με το πάτημα ενός ειδικού μπουτόν, (το οποίο μπορεί να είναι και ασύρματο) και ειδοποιούνται αμέσως όλα τα τηλέφωνα ανάγκης, που εγγράφως έχουν γνωστοποιηθεί από τον συνδρομητή (προσωπικός γιατρός, ασφαλιστική εταιρεία, συγγενικά πρόσωπα κ.λ.π.), ενημερώνοντας για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του περιστατικού.

Εκτύπωση

 

 

δείτε ακόμα :

Translate