Στο Κέντρο Λήψης Σημάτων της New Security  γνωρίζουμε εξ’ αρχής το ακριβές σημείο του φυλασσόμενου χώρου που έχει παραβιαστεί!

Όταν εγκαθιστούμε ένα σύστημα συναγερμού, σχεδιάζουμε και ενσωματώνουμε την κάτοψη του χώρου στο δικό μας λογισμικό σύστημα και πάνω σε αυτό τοποθετούμε τις αντίστοιχες ζώνες. Έτσι, άμεσα μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή, σε ποιο σημείο ακριβώς πάνω στη κάτοψη, έχει τοποθετηθεί η οποιαδήποτε ζώνη.

Όταν λοιπόν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, θα αναβοσβήνει ένδειξη πάνω στη κάτοψη της εκάστοτε εγκατάστασης και στο ακριβές σημείο παραβίασης.

New Security - Στο Κέντρο Λήψης Σημάτων της New Security γνωρίζουμε εξ’ αρχής το ακριβές σημείο του φυλασσόμενου χώρου που έχει παραβιαστεί! Όταν εγκαθιστούμε ένα σύστημα συναγερμού, σχεδιάζουμε και ενσωματώνουμε την κάτοψη του χώρου στο δικό μας λογισμικό σύστημα και πάνω σε αυτό τοποθετούμε τις αντίστοιχες ζώνες. Έτσι, άμεσα μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή, σε ποιο σημείο ακριβώς πάνω στη κάτοψη, έχει τοποθετηθεί η οποιαδήποτε ζώνη. Όταν λοιπόν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, θα αναβοσβήνει ένδειξη πάνω στη κάτοψη της εκάστοτε εγκατάστασης και στο ακριβές σημείο παραβίασης.

 

 

 

Translate