ΣΗΜΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η Άμεση Δράση (100), ή το τοπικό Αστ. Τμήμα για ασφαλιζόμενους χώρους εκτός Αθηνών, ο συνδρομητής, όπως και τα τηλέφωνα βοηθείας (που ο ίδιος έχει γνωστοποιήσει εγγράφως) προς άμεση ενημέρωσή του. Επιπλέον, η New! Security ενημερώνει ποιο τμήμα «ζώνη» του ασφαλιζόμενου χώρου παραβιάστηκε.

 

ΣΗΜΑ ΠΤΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Για όλα τα τεχνικά σήματα θα ενημερώνετε καθημερινά στις 07:30 o εγκαταστάτης με email – Για το σήμα της πτώσης μπαταρίας ο εγκαταστάτης υποχρεούται να ενημερώσει τον πελάτη του συστήματος. (Η αντικατάσταση των μπαταριών γίνεται με δαπάνη του συνδρομητή).

 

ΣΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
Στην περίπτωση αυτή, ο συναγερμός στον προστατευόμενο χώρο είναι σιωπηλός ή ηχηρός (δίνεται σε επείγουσα ανάγκη προσωπικής απειλής, με το πάτημα ενός ειδικού μπουτόν /ή με την χρήση κωδικού) και το σήμα που λαμβάνει η New! Security αξιοποιείται ως ανωτέρω, ενημερώνοντας την Άμεσο Δράση για το υπέρ επείγον του περιστατικού.

 

ΣΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Και σε αυτή την περίπτωση, το σήμα δίνεται με το πάτημα ενός ειδικού μπουτόν, (το οποίο μπορεί να είναι και ασύρματο) και ειδοποιούνται αμέσως όλα τα τηλέφωνα ανάγκης, που εγγράφως έχουν γνωστοποιηθεί από τον συνδρομητή (προσωπικός γιατρός, ασφαλιστική εταιρεία, συγγενικά πρόσωπα κ.λ.π.), ενημερώνοντας για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του περιστατικού.

 

ΣΗΜΑ ΤΕΣΤ
Το σύστημα ασφαλείας του συνδρομητή θα στέλνει (προαιρετικά) ένα σήμα στο ΚΛΣ καθημερινά την ίδια ώρα για τον έλεγχο της τηλεφωνικής γραμμής. Σε περίπτωση που η τηλεφωνική γραμμή έχει βλάβη ο συνδρομητής θα ενημερώνεται από το πληκτρολόγιο ακούγοντας μια ηχητική ειδοποίηση κάθε 1 λεπτό, στη συνεχεία θα ανάβει η ένδειξη : ΧΩΡΙΣ ΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑ (ενημερωθείτε από τον εγκαταστάτη σας) . Ο πελάτης – συνδρομητής θα ενημερώνεται και από το ΚΛΣ εντός 24 ωρών. Έως την αποκατάσταση της βλάβης κανένα σήμα δεν θα μπορεί να δέχεται το ΚΛΣ.

 

Ο Πελάτης που επιθυμεί να ενημερώνεται τη στιγμή που δεν έστειλε σήμα θα πρέπει να ζητήσει από τον εγκαταστάτη του, σύνδεση με εναλλακτική επικοινωνία μέσω GSM.

 

ΣΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και ο συνδρομητής στα
ανωτέρω τηλέφωνα. (Εφόσον έχει τοποθετηθεί ειδικό σύστημα ανίχνευσης).

 

ΣΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ενημερώνεται ο συνδρομητής δύο ώρες μετά την λήψη του σήματος. (Το σύστημα συναγερμού
έχει αυτονομία λειτουργίας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 10-12 ώρες).

 

ΣΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΔΟΚΙΜΗ
Ειδοποιείται το συντομότερο ο υπεύθυνος τεχνικός και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες προς άμεση αποκατάσταση του συστήματος.

 

ΣΗΜΑ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ON) ΚΑΙ ΠΑΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OFF)
H NEW SECURITY έχει την δυνατότητα καταγραφής για το ποιος χρήστης και τι ώρα ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε το σύστημα (ON-OFF).Υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώνετε σχετικά ο συνδρομητής και να του υποβάλετε στο τέλος του μήνα σχετική κατάσταση, εφόσον ζητηθεί. Θα αποστέλλεται με email. Καθημερινά.
Καθημερινή αναφορά όλων των συμβάντων στο email του πελάτη. (ΔΩΡΕΑΝ)

 

Αποστολή SMS όλων των συμβάντων

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι κάθε πληροφορία για τα σήματα του συστήματος συναγερμού και την πορεία λειτουργίας του δίνονται στον συνδρομητή αποκλειστικά και μόνο όταν αυτός αναφέρει τον ειδικό κωδικό αναγνώρισης έτσι ώστε να διατηρείται το απόρρητο των κινήσεων του.

 

Εκτύπωση

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram