ΣΗΜΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η Άμεση Δράση (100), ή το τοπικό Αστ. Τμήμα για ασφαλιζόμενους χώρους εκτός Αθηνών, ο συνδρομητής, όπως και τα τηλέφωνα βοηθείας (που ο ίδιος έχει γνωστοποιήσει εγγράφως) προς άμεση ενημέρωσή του. Επιπλέον, η New! Security ενημερώνει ποιο τμήμα «ζώνη» του ασφαλιζόμενου χώρου παραβιάστηκε.

 

ΣΗΜΑ ΠΤΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Για όλα τα τεχνικά σήματα θα ενημερώνετε καθημερινά στις 07:30 o εγκαταστάτης με email – Για το σήμα της πτώσης μπαταρίας ο εγκαταστάτης υποχρεούται να ενημερώσει τον πελάτη του συστήματος. (Η αντικατάσταση των μπαταριών γίνεται με δαπάνη του συνδρομητή).

 

ΣΗΜΑ ΤΕΣΤ
Το σύστημα ασφαλείας του συνδρομητή θα στέλνει (προαιρετικά) ένα σήμα στο ΚΛΣ καθημερινά την ίδια ώρα για τον έλεγχο της τηλεφωνικής γραμμής. Σε περίπτωση που η τηλεφωνική γραμμή έχει βλάβη ο συνδρομητής θα ενημερώνεται αμέσως από το πληκτρολόγιο ακούγοντας μια ηχητική ειδοποίηση κάθε 1 λεπτό, στη συνεχεία θα ανάβει η ένδειξη : ΧΩΡΙΣ ΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑ (ενημερωθείτε από τον εγκαταστάτη σας) . Ο πελάτης – συνδρομητής θα ενημερώνεται και από το ΚΛΣ εντος 24 ωρών. Έως την αποκατάσταση της βλάβης κανένα σήμα δεν θα μπορεί να δέχεται το ΚΛΣ.

 

Ο Πελάτης που επιθυμεί να ενημερώνεται τη στιγμή που δεν έστειλε σήμα θα πρέπει να ζητήσει από τον εγκαταστάτη να προγραμματίσει την υπηρεσία Test Report 24. Η υπηρεσία Test Report 24 χρεώνεται ξεχωριστά.

 

ΣΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΔΟΚΙΜΗ
Ειδοποιείται τo ΚΛΣ εάν στο χώρο του συνδρομητή γίνεται δοκιμή ή έλεγχος του συστήματος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Η εταιρεία καλεί για την επιβεβαίωση.

 

ΣΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ από πληκτρολόγιο
Στην περίπτωση αυτή, ο συναγερμός στον προστατευόμενο χώρο είναι σιωπηλός ή ηχηρός (δίνεται σε επείγουσα ανάγκη προσωπικής απειλής, με το πάτημα των πλήκτρων από πληκτρολόγιο ) και το σήμα που λαμβάνει η New! Security αξιοποιείται ως ανωτέρω, ενημερώνοντας την Άμεσο Δράση για το υπερεπείγον του περιστατικού.

 

ΣΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Και σε αυτή την περίπτωση, το σήμα δίνεται με το πάτημα ενός ειδικού μπουτόν, (το οποίο μπορεί να είναι και ασύρματο) και ειδοποιούνται αμέσως όλα τα τηλέφωνα ανάγκης, που εγγράφως έχουν γνωστοποιηθεί από τον συνδρομητή (προσωπικός γιατρός, ασφαλιστική εταιρεία, συγγενικά πρόσωπα κ.λ.π.), ενημερώνοντας για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του περιστατικού.

 

Εκτύπωση

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram