Εμείς εδώ στη New Security DPh διασφαλίζουμε τους πελάτες σας, και τους παρέχουμε διπλή προστασία  όπως ορίζουν οι τεχνικές προδιαγραφές συστημάτων ασφαλείας 

Όλοι οι επαγγελματίες συστημάτων ασφαλείας  γνωρίζουμε ότι… σε μια νέα σύνδεση συστήματος συναγερμού, στο προγραμματισμό μας ζητάει να συνδέσουμε 2 Κέντρα Λήψης Σημάτων

Πόσοι όμως συνδέουν δύο κέντρα ?   ΚΑΝΕΝΑΣ…  και ένας βασικός  λόγος  είναι το κόστος

Εδώ στη New Security DPh συνδέετε  τους πελάτες σας με ασφάλεια σε δύο κέντρα Λήψης και πληρώνετε την συνδρομή για ένα …

…για περισσότερες πληροφορίες καλεστεί   210 99 52 390

 

 

 

 

 

 Συνδέστε τους πελάτες σας σε 2 Κέντρα Λήψης με κόστος για ένα… 
Translate