Η καινοτομία αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα των αλλαγών στις κοινωνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούμε. Η ζωή των ανθρώπων έγινε δύσκολη και τα κρούσματα κλοπών, ληστειών και διαρρήξεων αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο.

Μέσα από την συνεχή επικοινωνία που έχει με τους χρόνιους πελάτες της, έγινε απόλυτα σαφές πως η αγορά απαιτεί ένα ακόμα πιο εξελιγμένο σύστημα ασφάλειας, που θα εξασφαλίζει στους συνεργάτες της και στους πελάτες των συνεργατών της, το αίσθημα της σιγουριάς και της βεβαιότητας των υψίστης ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών ασφάλειας, βεβαιότητα που θα είχαν και οι ίδιοι εάν βρίσκονταν στον χώρο της εποπτείας και δραστηριότητας του Κέντρου Επιχειρήσεων της  New Security

Οι ανάγκες της εποχής επιβάλλουν τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ασφαλείας των Ιδιωτικών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, έτσι ώστε με την παραμικρή ένδειξη κινδύνου, να υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς πιστοποίησης της προέλευσης των σημάτων συναγερμού (ιδιαίτερα μεγάλου όγκου) και να προσφέρεται άμεση, συνεχής και λεπτομερής κάλυψη και ενημέρωση , μέσω κλήσεων και αποστολής μηνυμάτων στα υποδειχθέντα άτομα επικοινωνίας. Η προσωπική έρευνα, η ταχύτατη μετάβαση στον χώρο εποπτείας και η καταγραφή όλων των κινήσεων που πραγματοποιούνται στο σημείο, αποτελούν την συνέχεια και το τελικό στάδιο στη κατοχύρωση και εγγύηση της ασφάλειας.

Η New Security έρχεται να δώσει την απάντηση σε κάθε ανάγκη των συνδρομητών της για μέγιστη ασφάλεια εξελίσσοντας το Κέντρο Λήψης Σημάτων και Διαχείρισης Εικόνας που ήδη διαθέτει, σε ένα σύγχρονο και προηγμένο τεχνολογικά Επιχειρησιακό Κέντρο Ασφαλείας.

Επιχειρησιακό Κέντρο Ασφάλειας
Translate