Ο εξοπλισμός και η προδιαγραφές που έχουμε επενδύσει για το κέντρο λήψεως σημάτων εικόνας & σημάτων συναγερμού είναι συνώνυμο της ασφάλειας και υπερπληρούν τις προδιαγραφές παλαιότερων κεντρικών σταθμών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις προηγμένα μηχανήματα εκπαιδευμένους χειριστές.

 • Βάση δεδομένων Microsoft SQL Server, mirroring
 • Τοπικό Δίκτυο
 • Σύστημα Disaster Recovery. Αδιάλειπτη λειτουργία για απόλυτη ασφάλεια
 • Client/Server αρχιτεκτονική. Ταχύτατη απόκριση σε λειτουργία πάνω από αργές συνδέσεις (Internet)
 • Contact ID protocol format & όλων των πρωτοκόλλων επικοινωνίας
 • Ύπαρξη IVR για επιλεγμένη χρήση από πελάτες/συνεργάτες
 • Place Zone View. Κάτοψη χώρου του συναγερμού με αποτύπωση του σημείου
 • Text 2 Speech. Hχητική απαγγελία σημάτων (χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου δυναμικού)
 • SMS ΤET Δυνατότητα ενημέρωσης των πελατών αυτόματα (χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου δυναμικού)
 • Εφεδρικές Κονσόλες Λήψεως σημάτων
 • 20 Monitor για την ταυτόχρονη λήψη & επεξεργασία σημάτων
 • 4 server HP για ξεχωριστή λειτουργία (e.mail – fax – SMS – down –up loads κ.α.)
 • 4 server HP back up raid τεχνολογία 64bit
 • UPS APC on Line interactive Smart Slot
 • Ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος 6 KWA
 • GPRS (General Packet Radio service) – αδιάκοπη σύνδεση στο Internet με γρήγορες ταχύτητες
 • GPS LIVE – Δυνατότητα παρακολούθησης και πλοήγησης περιπολικών άμεσης επέμβασης
 • Geo-Location, Vehicle Tracking – Δυνατότητα παρακολούθησης περιπολιών με αναγνώριση σημείου (στίγμα) και με χρήση των Smartphones
 • GSM PORT VPN – μεταφορά εικόνας & σημάτων συναγερμού μέσω κινητής τηλεφωνίας
 • Pre-alarm video on motion detection – Πλήρως διασυνδεδεμένη λειτουργία με το σύστημα διαχείρισης εικόνας (Ενημέρωση σε real time της κατάστασης λειτουργίας των καμερών αποστολή και αποθήκευση video στη New Security D.Ph Central station)
 • Access Control για τον έλεγχο πρόσβασης σε όλα τα γραφεία
 • Racks δρομολόγησης Δικτύου
 • 48 τηλεφωνικές γραμμές επεκτάσιμες σε 400 σε υπόγειο δίκτυο με λειτουργικό σύστημα Cisco
 • Αίτηση για σύνδεσης με LINK και ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών
 • VoIP τηλεφωνική επικοινωνία με τη χρήση διαδικτύου (εσωτερικό νούμερο τηλεφώνου για άμεση επικοινωνία) και απομακρυσμένη σύνδεση
 • Τηλεφωνικό κέντρο CISCO με εσωτερικό δίσκο SSD

 

 • New Security Central Station Services & Report com. Νέα Υπηρεσία για επαγγελματίες
 • 24ωρο Κέντρο Λήψεως Σημάτων & Εικόνας Συναγερμού

Οι Υπηρεσίες της New Security D.Ph καλύπτουν τους εξής τομείς:

GPRS – Global System for Mobile communications: Το GSM είναι ένα κυψελοειδές ψηφιακό σύστημα κινητής τηλεφωνίας δεύτερης γενιάς (2G), το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά σήματα και την τεχνική πολλαπλής πρόσβασης με διαχωρισμό του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων σε ένα αριθμό καναλιών και την διαίρεση αυτών σε χρονοθυρίδες για την μετάδοση σημάτων.

GSM – Erlang: Σε ένα δίκτυο είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποιο μοντέλο τηλεφωνικής «κίνησης» με σκοπό την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Το μοντέλο αυτό σχεδιάζεται βάσει κάποιων πραγματικών παρατηρήσεων με βάση την τηλεφωνική συμπεριφορά των συνδρομητών της εταιρίας. Για την κατασκευή του μοντέλου αυτού παίρνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως ο αριθμός των συνδρομητών, το πόσο συχνά και σε ποιες περιοχές κάνουν χρήση του συστήματος ασφαλείας τους (τις ώρες αιχμής-γιορτές) , παράγοντες έτσι ώστε να εξασφαλισθεί εκ των προτέρων η ικανοποίηση των χρηστών, στην άμεση μετάδοση και λήψη του σύματος συναγερμού.

VOIP BUSTER: Voice over IP ή VoIP ή τηλεφωνία μέσω διαδικτύου ή σωστότερα ΦεΔΠ δηλαδή «Φωνή επί διαδικτυακού πρωτοκόλλου», χαρακτηρίζει μια ομάδα πρωτοκόλλων-τεχνολογιών (H.323, SIP), η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο με σχετικά καλή ποιότητα πλέον και στην ουσία χωρίς κόστος.(υπηρεσία για επαγγελματίες εγκαταστάτες).

BSC Base Station Controler: Βασικός Σταθμός Ελέγχου – ελέγχει τα σήματα παίρνοντας τα από ένα ή περισσότερα BTS ενώ εκχωρεί και απελευθερώνει κανάλια. Τα σήματα που λαμβάνει τα κατευθύνει στο MSC- Mobile Switching Centre και όταν χρειάζεται μετατρέπει τα 16kbps που είναι στην κινητή τηλεφωνία σε 64kbps που χρησιμοποιείται στην σταθερή τηλεφωνία.

Τεχνολογία CSD Circuit Switched Data: To CSD μια τεχνολογία όπου βασίζεται μια από τις πιο βασικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας των δικτύων GSM, η οποία επιτρέπει μέσω σύνδεσης μεταγωγής κυκλώματος τη μεταφορά δεδομένων στη ταχύτητα των 9,6 ή 14,4 kbps (συμμετρική σύνδεση) για upload-download ή 28.800 kbps για download (ασύμμετρη σύνδεση) και στο HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) τα 57,6 kbps για download και 14,4 kbps για upload (ασύμμετρη σύνδεση).

Υπηρεσίες Δικτύου: Δυνατότητα για συνεργάτες να συνδέουν προσωπικούς υπολογιστές και σταθμούς εργασίας στο server της New Security με σκοπό την κοινή χρήση των μέσων π.χ. τιμολόγησης – εκτυπώσεις – ανταλλαγή πληροφοριών.

Caller I.D.: Αναγνώριση τηλεφωνικής γραμμής και I.P. από όλα τα εισερχόμενα σήματα συναγερμού.

SMS Daily Report SMS Daily Central Station Services & Report com: 24ωρη Καθημερινή αναφορά σε όλους τους πελάτες – συνδρομητές. Δυνατότητα αποστολής με την επωνυμία του εγκαταστάτη.

Η άριστη τεχνογνωσία και η υψηλής ποιότητας προδιαγραφές των προϊόντων μας, καθιστούν έτοιμους να ακολουθούμε τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram