Ακολουθείστε μας στα sosial media 

 

Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) είναι μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες του Internet και προσφέρει στους χρήστες του τη δυνατότητα πρόσβασης στη μεγαλύτερη δεξαμενή πληροφοριών στον κόσμο. Πρόκειται για μια τεράστια συλλογή εγγράφων, τα οποία είναι αποθηκευμένα σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο και η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς από όλους τους χρήστες οι οποίοι αποφασίζουν να ανεβάσουν στο χώρο του τις σελίδες τους.

Η πλοήγηση στις σελίδες του παγκοσμίου ιστού πραγματοποιείται μέσω ειδικών προγραμμάτων πλοήγησης -browsers- (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox κ.λπ.) και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τον χρήστη, διότι εγκυμονεί πολλαπλούς κινδύνους, τόσο για την ασφάλεια του υπολογιστή του, όσο και για την ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων.

Τα μέτρα τα οποία μπορεί να ληφθούν για να εξασφαλίσουν κατά το δυνατόν ασφαλή πλοήγηση στις σελίδες του παγκοσμίου ιστού εξαρτώνται:

α) από τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ο παροχέας σύνδεσης (internet provider) και

β) από τις ενέργειες που κάνει ο ίδιος ο χρήστης.

 

Υπηρεσίες παρόχου σύνδεσης

Τα μέτρα για την ασφαλή πλοήγηση έχουν ως αφετηρία τις υπηρεσίες του παροχέα (provider) πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ένας καλός παροχέας μπορεί να προσφέρει

  • φιλτράρισμα των ιστοσελίδων που επισκέπτεται ο χρήστης-πελάτης

  • φιλτράρισμα των mails που δέχεται ο χρήστης-πελάτης

Για παράδειγμα, η πρόσβαση που προσφέρει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο εποπτεύεται από πρόγραμμα φιλτραρίσματος το οποίο δρα με δύο τρόπους:
– ψάχνει στις ιστοσελίδες που ζητά να δει ο χρήστης και αναζητά συγκεκριμένες λέξεις που είναι ύποπτες για ακατάλληλο υλικό π.χ. sex
– ψάχνει να δει αν η ιστοσελίδα έχει καταχωρηθεί στην μαύρη λίστα που διατηρεί στη βάση δεδομένων του.
Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις απαγορεύει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, εμφανίζοντας προειδοποιητικό μήνυμα.

Στην περίπτωση των εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ερευνά για την ύπαρξη ιών στα επισυναπτόμενα αρχεία, ενώ παρέχει και υπηρεσία προστασίας από τα spam-mails (ενοχλητική αλληλογραφία) με την ενεργοποίηση, από τον χρήστη, των κατάλληλων φίλτρων στο web mail του.

Είναι ωστόσο συχνές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες σελίδες που περιέχουν ακατάλληλο υλικό δεν περιέχουν τις λέξεις που φιλτράρουν τα προγράμματα αυτά ή δεν έχουν καταχωρηθεί στην μαύρη λίστα. Αντιθέτως, υπάρχουν και ιστοσελίδες που δεν περιέχουν ακατάλληλο υλικό αλλά μπορεί να απαγορεύονται, επειδή περιέχουν λέξεις που φιλτράρει το πρόγραμμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό ο χρήστης να ενημερώνει τον διαχειριστή του προγράμματος (Cachemaster), προκειμένου αυτός να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες

Translate