Υπηρεσίες Κέντρου Λήψης Σημάτων Συναγερμού (Κ.Λ.Σ.Σ.)

Η New Security D.Ph λαμβάνει καθημερινά  πάνω από 350,000 σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα συναγερμού του ασφαλιζόμενου χώρου,
που αξιοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό όλο το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο.