Υπηρεσίες Κέντρου Λήψης Σημάτων Συναγερμού (Κ.Λ.Σ.Σ.)

Η New Security D.Ph λαμβάνει καθημερινά  πάνω από 350,000 σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα συναγερμού του ασφαλιζόμενου χώρου,
που αξιοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό όλο το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο.

 

 

 

 

 

 

 

Translate