Το πρόγραμμα business plus είναι λογισμικό που παραμετροποιείτε ανάλογα με της ανάγκες ασφαλείας του κάθε πελάτη.
Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα business plus επικοινωνήστε με την εταιρεία μας. 

 

 

 

 

  Στο Κέντρο Λήψης Σημάτων της New Security D.Ph  ενσωματώνονται πλήρως κι επιτυχώς η τεχνολογία, η πληροφορία και η επικοινωνία.