ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ … mirroring  

Το Κέντρο της New Security DPh είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα και Ευρώπη που έχει την ικανότητα και την ετοιμότητα και ήδη λειτουργεί mirroring με επανδρωμένα κέντρα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλα τα σήματα που στέλνει ένα σύστημα ασφαλείας λαμβάνονται ταυτόχρονα και από τα δύο Κέντρα Λήψης Σημάτων. Για την διασφάλιση της περιουσίας σας, όλο τα συστήματα συναγερμού πρέπει να συνδέονται σε δύο κέντρα λήψης σημάτων

Όλα τα κέντρα λήψης πραγματοποιούν ενημερώσεις στα λογισμικά, επίσης μπορεί να υποστεί βλάβη το δίκτυο των παροχών σταθερής

τηλεφωνίας , με αποτέλεσμα το κέντρο να μην μπορεί να λάβει το σήμα, για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συνδέονται όλα τα συστήματα συναγερμού σε δυο κέντρα Να σημειωθεί ότι αυτό αναφέρει και η τεχνική συγγραφή συστημάτων ασφαλείας
Στη New Security tο κόστος της συνδρομής παραμένει το ίδιο. Μια συνδρομή για δυο κέντρα Λήψης Σημάτων.

Ο κεντρικός σταθμός λειτουργεί όλο το 24ωρο όλο το χρόνο προκειμένου να δέχεται ηλεκτρονικά σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα Συναγερμού που είναι εγκατεστημένο στο χώρο του Συνδρομητή. Τα εισερχόμενα αυτά σήματα επεξεργάζεται και αξιοποιεί το εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο έχει ειδικευτεί στο τομέα υψηλής ασφαλείας με σύστημα μηχανογράφησης προηγμένης τεχνολογίας.

Πιο αναλυτικά τα εισερχόμενα σήματα που λαμβάνει η New Security D.Ph και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι των συνδρομητών είναι:

 

ΣΗΜΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η Άμεση Δράση (100), ή το τοπικό Αστ. Τμήμα για ασφαλιζόμενους χώρους εκτός Αθηνών, ο συνδρομητής, όπως και τα τηλέφωνα βοηθείας (που ο ίδιος έχει γνωστοποιήσει εγγράφως) προς άμεση ενημέρωσή του. Επιπλέον, η New! Security ενημερώνει ποιο τμήμα «ζώνη» του ασφαλιζόμενου χώρου παραβιάστηκε.

 

ΣΗΜΑ ΠΤΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Για όλα τα τεχνικά σήματα θα ενημερώνετε καθημερινά στις 07:30 o εγκαταστάτης με email – Για το σήμα της πτώσης μπαταρίας ο εγκαταστάτης υποχρεούται να ενημερώσει τον πελάτη του συστήματος. (Η αντικατάσταση των μπαταριών γίνεται με δαπάνη του συνδρομητή).

 

ΣΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
Στην περίπτωση αυτή, ο συναγερμός στον προστατευόμενο χώρο είναι σιωπηλός ή ηχηρός (δίνεται σε επείγουσα ανάγκη προσωπικής απειλής, με το πάτημα ενός ειδικού μπουτόν /ή με την χρήση κωδικού) και το σήμα που λαμβάνει η New! Security αξιοποιείται ως ανωτέρω, ενημερώνοντας την Άμεσο Δράση για το υπέρ επείγον του περιστατικού.

 

ΣΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Και σε αυτή την περίπτωση, το σήμα δίνεται με το πάτημα ενός ειδικού μπουτόν, (το οποίο μπορεί να είναι και ασύρματο) και ειδοποιούνται αμέσως όλα τα τηλέφωνα ανάγκης, που εγγράφως έχουν γνωστοποιηθεί από τον συνδρομητή (προσωπικός γιατρός, ασφαλιστική εταιρεία, συγγενικά πρόσωπα κ.λ.π.), ενημερώνοντας για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του περιστατικού.

 

ΣΗΜΑ ΤΕΣΤ
Το σύστημα ασφαλείας του συνδρομητή θα στέλνει (προαιρετικά) ένα σήμα στο ΚΛΣ καθημερινά την ίδια ώρα για τον έλεγχο της τηλεφωνικής γραμμής. Σε περίπτωση που η τηλεφωνική γραμμή έχει βλάβη ο συνδρομητής θα ενημερώνεται από το πληκτρολόγιο ακούγοντας μια ηχητική ειδοποίηση κάθε 1 λεπτό, στη συνεχεία θα ανάβει η ένδειξη : ΧΩΡΙΣ ΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑ
(ενημερωθείτε από τον εγκαταστάτη σας) . Ο πελάτης – συνδρομητής θα ενημερώνεται και από το ΚΛΣ εντός 24 ωρών. Έως την αποκατάσταση της βλάβης κανένα σήμα δεν θα μπορεί να δέχεται το ΚΛΣ.
Ο Πελάτης που επιθυμεί να ενημερώνεται τη στιγμή που δεν έστειλε σήμα θα πρέπει να
ζητήσει από τον εγκαταστάτη του, σύνδεση με εναλλακτική επικοινωνία μέσω GPRS – ή GSM.
ΣΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και ο συνδρομητής στα
ανωτέρω τηλέφωνα. (Εφόσον έχει τοποθετηθεί ειδικό σύστημα ανίχνευσης).

 

ΣΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ενημερώνεται ο συνδρομητής δύο ώρες μετά την λήψη του σήματος. (Το σύστημα συναγερμού
έχει αυτονομία λειτουργίας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 10-12 ώρες).

 

ΣΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΔΟΚΙΜΗ
Ειδοποιείται το συντομότερο ο υπεύθυνος τεχνικός και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες προς άμεση αποκατάσταση του συστήματος.

 

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Επανδρωμένα οχήματα αναλαμβάνουν την επιτήρηση των ασφαλισμένων χώρων
Οι υπηρεσίες φυσικής φύλαξης παρέχονται σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με ένα δίκτυο καταξιωμένων συνεργατών, της New Security DPh
Η περίπολος, κατά την διάρκεια της νύχτας, από 23:30 έως 06:30 πραγματοποιεί περιπολίες, ελέγχοντας κάθε σημείο του χώρου, κάνοντας τακτικούς επιτόπιους ελέγχους περιμετρικά.
Σε περίπτωση συναγερμού ο χειριστής του 24ώρου Κέντρο Λήψης Σημάτων ενημερώνει μέσω ασυρμάτου τον οδηγό του οχήματος που βρίσκεται πλησιέστερα στο προστατευόμενο χώρο, την Άμεση Δράση (100) και τους υπεύθυνους του κτιρίου, ώστε να μεταβούν για επιπλέον έλεγχο. Με την άφιξη του οχήματος, διεξάγεται περιμετρικός έλεγχος του χώρου για τυχόν ίχνη παραβίασης.
Η περίπολος θα παραμένει στον χώρο μέχρι την άφιξή τους, αποτρέποντας περαιτέρω παραβίαση.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
H NEW SECURITY έχει την δυνατότητα καταγραφής για το ποιος χρήστης και τι ώρα ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε το σύστημα (ON-OFF).

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Άμεση ενημέρωση για την ώρα που εισέρχονται οι χρήστες (24 -7)
Εάν κάποιος χρήστης εισέρθει στο χώρο μη προγραμματισμένου ωραρίου , δίνετε σιωπηλός συναγερμός , καθώς και εάν εισέρθει στο χώρο αργοπορημένα , ενημερώνετε ο κύριος χρήστης.

 

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ SMS 
Αποστολή όλων των συμβάντων με SMS
Ο πελάτης ενημερώνεται την ίδια στιγμή με το ΚΛΣ για την όπλιση, αφόπλιση, και για όποια σήματα επιθυμεί στο τηλέφωνο του. (επιπλέον χρέωση του συνδρομητή)

 

24-7 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώνετε σχετικά ο συνδρομητής και να του υποβάλετε στο τέλος του μήνα σχετική κατάσταση, εφόσον ζητηθεί.
Θα αποστέλλεται με email. ( ΔΩΡΕΑΝ)

 

PARTICION
Η Υπηρεσία των υποσυστημάτων διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ

 

GPRS GlobalSim 
Εάν δεν υπάρχει στο χώρο σας τηλεφωνική γραμμή, από τεχνική αδυναμία ή από βλάβη …δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πως θα συνδεθείτε στο κέντρο λήψης για την μεταφορά των σημάτων!
Με την υπηρεσία GPRS GlobalSim, ο συναγερμός σου βρίσκεται διαρκώς σε ασύρματη σύνδεση στο δίκτυο GPRS (internet), για να σου προσφέρει μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς και ενημέρωσης, αποτρέποντας αποτελεσματικά και τον πιο επίδοξο διαρρήκτη!
Η υπηρεσία GPRS επικοινωνεί με το Κέντρο Λήψης Σημάτων κάθε 1 λεπτό

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι κάθε πληροφορία για τα σήματα του συστήματος συναγερμού και την πορεία λειτουργίας του δίνονται στον συνδρομητή αποκλειστικά και μόνο όταν αυτός αναφέρει τον ειδικό κωδικό αναγνώρισης έτσι ώστε να διατηρείται το απόρρητο των κινήσεων του.

για περισσότερα επισκεφτείτε το σύνδεσμο :  Connect Plus maximum

 

Προσοχή:
Λεπτομέρειες & όρους σύνδεσης καθορίζει ξεχωριστό έντυπο – ιδ. Συμφωνητικό. (ζητήστε το από τον εγκαταστάτη σας).

 

 

 

 

 

 

Translate