Πανελλαδική κάλυψη

ΤΟ ΠΡΏΤΟ mirroring ΚΈΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΆΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ  … ΜΕ ΤΟ ΑΠΌΛΥΤΟ BACK UP  Η NEW Security πρωτοπορεί έχοντας τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε περίπτωση φυσικής ή άλλης καταστροφής να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα αφού η λήψη σημάτων γίνετε ταυτόχρονα σε δύο κέντρα ’’mirroring Συνδεθείτε

Translate