Περιορισμοί στην λειτουργία των συναγερμών

Αν και η τοποθέτηση ενός συναγερμού είναι ο πλέον αποτρεπτικός παράγοντας για την αποτροπή μιας εισβολής στο σπίτι σας οι έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν μερικοί περιορισμοί που πρέπει να τους λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας.

Translate