Νέα Υπηρεσία για επαγγελματίες εγκαταστάτες.

Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου Cisco: Cisco Catalyst Compact Switches βοηθούν τις αναπτύξεις των νέων εφαρμογών εύκολα, με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Voice over IP ή VoIP τηλεφωνία μέσω διαδικτύου επί διαδικτυακού πρωτοκόλλου: Αναγγελία της εταιρείας σας με δική μας τηλεφωνική γραμμή. Δυνατότητα σύνδεσης εταιρικής ενδοεπικοινωνίας. Δυνατότητα της προώθηση των κλήσεων από δίκτυα σταθερής η κινητής τηλεφωνίας προς δίκτυα VoIP αποκτώντας τον πραγματικό αριθμό του σταθερού τηλεφώνου σας.

GSM – Global System for Mobile communications (Παγκόσμιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών), πολλαπλής πρόσβασης με διαχωρισμό του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων σε ένα αριθμό καναλιών και την διαίρεση αυτών σε χρονοθυρίδες για την μετάδοση σημάτων.

Χωρητικότητα Δικτύων GSM – Erlang

SMS Daily Central Station Services & Report com: 24ωρη Καθημερινή αναφορά σε όλους τους πελάτες – συνδρομητές. Δυνατότητα αποστολής με την επωνυμία του εγκαταστάτη.

GPRS – General Packet Radio Service: 2G και 3G κυτταρική επικοινωνία συστήματος παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών.

Place Zone View: Κάτοψη χώρου του συναγερμού με αποτύπωση του σημείου.

Όλοι εμείς στη New Security, διασφαλίζουμε το πελατολόγιο σας.

New Security Central Station Services & Report com
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram