Το σύστημα ασφαλείας είναι μια λύση που προτείνεται γιατί προφυλάσσονται άμεσα όλοι οι χώροι του σπιτιού. Έχουμε δυνατότητα να χρησιμοποιούμε όλο το σύστημα όταν λείπουμε ή ένα μέρος του, που στο εξής θα το ονομάζουμε «περιμετρική κάλυψη», και το χρησιμοποιούμε ακόμα και το βράδυ που κοιμόμαστε. Είναι το πιο απαραίτητο από όλα τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε διότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι κανένας διαρρήκτης δεν συνεχίζει όταν ενεργοποιηθεί η σειρήνα που τον αναγκάζει να τραπεί σε φυγή. Το σύστημα ασφαλείας αποτελείται από την κεντρική μονάδα ελέγχου, την μονάδα χειρισμού, αισθητήρια πολλών ειδών, τις σειρήνες και τον ψηφιακό μεταδότη πληροφοριών για τη σύνδεση με το κέντρο λήψης σημάτων. Ας τα πάρουμε, όμως, από την αρχή.

Η κεντρική μονάδα ελέγχου είναι ο εγκέφαλος του συστήματος αφού αυτή αποκωδικοποιεί τα σήματα που φθάνουν από όλα τα περιφερειακά που είναι συνδεμένα με αυτή. Συνεργάζεται με τις μονάδες ελέγχου που είναι πληκτρολόγια ή ηλεκτρονικές κλειδαριές ή και τα δυο. Περιέχει συσσωρευτή για την περίπτωση διακοπών ρεύματος. Η τιμή της, μαζί με τον συσσωρευτή, κυμαίνεται από 180 € έως 480 €. Από τα πληκτρολόγια γίνεται πλήθος λειτουργιών όπως όπλιση ή αφόπλιση ολική ή μερική (για την περιφερειακή κάλυψη) του συστήματος, έλεγχος της εγκατάστασης, ειδοποίηση του κέντρου λήψης σημάτων για έκτακτες ανάγκες, ακόμα και όταν το σύστημα δεν είναι οπλισμένο, όπως : ληστεία, φωτιά, αφόπλιση υπό απειλή ή ακόμα και για ιατρική βοήθεια. Η τιμή των μονάδων ελέγχου κυμαίνεται από 65 € έως 250 €. Τα αισθητήρια είναι οι φρουροί του συστήματος αφού έχουν την ευθύνη να ειδοποιούν την κεντρική μονάδα ελέγχου για παραβίαση στο χώρο.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο διαδομένοι τύποι: ανιχνευτές υπερύθρων, ή κοινώς ραντάρ, που σαρώνουν τον χώρο με υπέρυθρες ακτίνες και ενεργοποιούν τη μονάδα ελέγχου όταν κάποιος κινηθεί στο χώρο σάρωσης του ανιχνευτή. Η εμβέλειά τους είναι περίπου 12 μέτρα και το κόστος τους υπολογίζεται από 35 € έως 180 €. Υπάρχουν και άλλοι ανιχνευτές, ειδικού τύπου, που χρησιμοποιούνται σε ειδικούς χώρους ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τέλος, υπάρχουν οι ανιχνευτές εξωτερικού χώρου για περιμετρική κάλυψη που όμως είναι ακριβοί λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής τους για να μην δημιουργούν ψευτοσυναγερμούς από τις καιρικές συνθήκες. Το κόστος τους ανέρχεται στις 300 € με την εγκατάστασή τους. Άλλου είδους αισθητήρια είναι οι μαγνητικές επαφές που προστατεύουν τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου. Ενεργοποιούνται με το άνοιγμα της πόρτας ή του παράθυρου και ανήκουν στη περιμετρική κάλυψη. Τοποθετούνται στο κινητό μέρος και στο κάσωμα της πόρτας και δεν εμποδίζουν το ελεύθερο άνοιγμά της.

Οι σειρήνες συμπληρώνουν το σύστημα ασφαλείας και ενεργοποιούνται με εντολή από την κεντρική μονάδα ελέγχου. Οι εξωτερικές σειρήνες έχουν θωράκιση ασφαλείας, ηλεκτρονική προστασία κατά της αποκόλλησης από την επιφάνεια στήριξης και ενεργοποιούνται αν κάποιος προσπαθήσει να ξεβιδώσει το εξωτερικό τους περίβλημα.

Οι εξωτερικές σειρήνες είναι αυτοτροφοδοτούμενες, δηλαδή έχουν στο εσωτερικό τους συσσωρευτή για να ενεργοποιούνται ακόμα και όταν καταφέρει κάποιος να κόψει το καλώδιό τους. Στοιχίζουν μαζί με τον συσσωρευτή, που είναι επαναφορτιζόμενος, και την εγκατάστασή τους 95 € περίπου. Οι εσωτερικές σειρήνες, που λέγονται και πανικού, δημιουργούν μια αυξομείωση στον ήχο που παράγουν και έτσι γίνεται αδύνατη η παραμονή σε κλειστό χώρο για αρκετό χρονικά διάστημα. Στοιχίζουν περίπου 25 € με την εγκατάσταση. Ο ψηφιακός μεταδότης συμπληρώνει το σύστημα ασφαλείας. Είναι συνήθως ενσωματωμένος στις σύγχρονες μονάδες ελέγχου. Χρησιμεύει στη σύνδεση και μετάδοση σημάτων στο κέντρο λήψης και επεξεργασίας σημάτων μέσω της κοινής τηλεφωνικής γραμμής.

Τα κέντρα λήψης σημάτων είναι εικοσιτετράωρης παρακολούθησης και εξοπλισμένα με σύγχρονα, πολύπλοκα και υψηλής τεχνολογίας μέσα. Οι ενέργειες που κάνουν οι χειριστές όταν λάβουν ένα σήμα διάρρηξης είναι η ειδοποίηση της άμεσης δράσης και των υπεύθυνων του συστήματος που έχουμε δηλώσει, όπου κι αν βρίσκονται. Κοστίζει 140 € ετησίως.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram