Ευαισθησία
Η ευαισθησία μιας κάμερας CCD, είναι η μέτρηση της απόδοσης της σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι περισσότεροι κατασκευαστές δηλώνουν τη στάθμη ευαισθησίας των καμερών τους, ως μια ελάχιστη τιμή φωτεινότητας της εικόνας, η οποία απαιτείται με μια δεδομένη τιμή διαφράγματος. Μια τυπική τιμή μπορεί να είναι 0,1 Lux για τιμή διαφράγματος f στο 1,2.

Ανάλυση
Ανάλυση είναι η ικανότητα μιας κάμερας να διακρίνει μικρές λεπτομέρειες σε μια εικόνα. Η ανάλυση μιας κάμερας συνήθως εκφράζεται με τις οριζόντιες γραμμές σάρωσης τηλεοπτικού σήματος (TVL, TV Lines). Οι κάμερες συχνά περιγράφονται ως κάμερες μεσαίας και υψηλής ανάλυσης. Στις έγχρωμες κάμερες η μέση ανάλυση είναι 330TVL, ενώ η υψηλή πάνω 480TVL. Στις ασπρόμαυρες κάμερες η μέση ανάλυση είναι 380TVL και η υψηλή ανάλυση 570TVL. Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση τόσο καλύτερα διακρίνονται οι λεπτομέρειες της εικόνας.

Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC, Back Light Control)
Συχνά εμφανίζονται περιπτώσεις όπου το φωτεινότερο σημείο της εικόνας έρχεται από το πίσω μέρος του αντικειμένου το οποίο μας ενδιαφέρει. Φανταστείτε μια κάμερα η οποία παρακολουθεί μια πόρτα εισόδου. Σε αυτό το παράδειγμα, ο φωτισμός έξω από την πόρτα είναι πολύ ισχυρότερος από τον φωτισμό του περιβάλλοντος στο δωμάτιο όπου βρίσκεται η κάμερα. Το σύστημα έκθεσης της κάμερας ρυθμίζεται μόνο του σύμφωνα με τη μέση τιμή της στάθμης του φωτός της εικόνας. Εντούτοις, αν κάποιος ανοίξει την πόρτα, το σύστημα έκθεσης αντιδρά στην αυξανόμενη στάθμη του φωτός, με αποτέλεσμα οποιοσδήποτε εισέρχεται στο δωμάτιο να φαίνεται σαν μια σκοτεινή σιλουέτα. Η λειτουργία αντιστάθμισης του οπίσθιου φωτισμού μπορεί να βοηθήσει να ξεπεράσετε αυτό το πρόβλημα.

Ισορρόπηση χρώματος
Αυτή η λειτουργία είναι κοινή μόνο στις έγχρωμες κάμερες. Οι κάμερες, οι οποίες διαθέτουν τη λειτουργία της ισορρόπησης χρώματος σε γενικές γραμμές διαθέτουν τέσσερις καταστάσεις λειτουργίας: για εσωτερική λήψη, για εξωτερική λήψη, για λήψη με φωτισμό φθορισμού και για αυτόματη λήψη. Λόγω του ότι κανένας τύπος φωτισμού δεν έχει μια σταθερή θερμοκρασία χρώματος, δεν μπορεί να γίνει ακριβής ρύθμιση της τιμής του λευκού χρώματος. Η αντιστάθμιση του λευκού πρέπει να χρησιμοποιηθεί, μόνο αν η εικόνα που εμφανίζεται περιέχει έναν αριθμό από διαφορετικούς τύπους φωτός. Γι’ αυτό η εξισορρόπηση χρώματος πρέπει να είναι μόνιμα στη θέση auto.

Συντελεστής Gamma
Τα χαρακτηριστικά αναπαραγωγής των χρωμάτων των περισσότερων καμερών και συσκευών απεικόνισης εικόνας δεν είναι γραμμικά. Αυτή η μη γραμμικότητα είναι γνωστή ως συντελεστής Gamma. Για να αντισταθμιστεί το σήμα και να βελτιωθεί η γραμμικότητα του συστήματος, οι κάμερες διαθέτουν ένα ενσωματωμένο κύκλωμα διόρθωσης συντελεστή Gamma.

Αυτόματος έλεγχος απολαβής (AGC, Automatic Gain Control)
Οι κάμερες περιέχουν έναν ενισχυτή εικόνας που ενισχύει το σήμα εικόνας όπως απαιτείται (μέχρι μια μέγιστη τιμή των 28dB). Το κύκλωμα έχει σχεδιαστεί για να αντισταθμίζει τις μεταβολές της φωτεινότητας της εικόνας, που μπορεί να προκαλέσουν πτώση της στάθμης εξόδου του σήματος εικόνας. Αν η στάθμη του σήματος είναι επαρκής, το κύκλωμα δεν θα ενισχύσει το σήμα. Η κάμερα χρησιμοποιεί μόνο όση από την απολαβή είναι απαραίτητη, για να φέρει το σήμα εικόνας σε ένα λογικό επίπεδο (τυπική τιμή 1Vp-p). Το μειονέκτημα του AGC είναι ότι μαζί με το σήμα ενισχύεται και ο θόρυβος που περιέχεται σε αυτό. Η λειτουργία AGC προτείνεται να είναι πάντα ενεργοποιημένη, αφού στην περίπτωση που ο φωτισμός είναι επαρκής οι επιπτώσεις θα είναι αμελητέες. Μόνο στην περίπτωση που ρυθμίζετε τον φακό πρέπει να απενεργοποιήστε το AGC. Αφού έχει ρυθμιστεί η στάθμη του σήματος του φακού, ενεργοποιήστε ξανά το κύκλωμα AGC.

Ηλεκτρονική ίριδα (El, Electronic Ms)
Σε αντίθεση με τον αυτόματο έλεγχο απολαβής, η λειτουργία της ηλεκτρονικής ίριδας (ΕΙ) χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει τις απροσδόκητες αυξήσεις στη στάθμη του σήματος εικόνας. Το κύκλωμα της ηλεκτρονικής ίριδας έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να εξασφαλίζει τη βέλτιστη τιμή του 1 Vp-p στην έξοδο εικονοσήματος της κάμερας. Για μια ακόμη φορά η λειτουργία της ηλεκτρονικής ίριδας έχει τους περιορισμούς της. Αν πέσει πολύ φως στον αισθητήρα CCD, αυτό μπορεί να καταλήξει στο φαινόμενο της εμφάνισης των κηλίδων στην εικόνα.

Τοποθέτηση κάμερας
Η κάμερα παρακολούθησης μπορεί να τοποθετηθεί με κατάλληλα μπράτσα στήριξης είτε από την πάνω πλευρά της κάμερας είτε από την κάτω. Στην περίπτωση που ο φακός ζυγίζει περισσότερο από 0,5kg, επιβάλλεται η στήριξη να επιτευχθεί από την κάτω πλευρά της κάμερας

Καλώδια
Να χρησιμοποιείτε πάντα το υψηλότερης ποιότητας ομοαξονικό καλώδιο από έναν αναγνωρισμένο κατασκευαστή. Το φτωχής ποιότητας καλώδιο μπορεί να οδηγήσει σε μια εικόνα με θόρυβο, παρεμβολή και παραμόρφωση. Ως τυφλός κανόνας μπορεί να ειπωθεί ότι τυπικά μήκη των 250 μέτρων από RG59 και 500 μέτρων από RG11 θα δώσουν καλής ποιότητας καθαρές εικόνες.

Το «μάτι» της κάμερας (Αισθητήρες εικόνας: CCD vs. CMOS )
Ο αισθητήρας εικόνας της κάμερας είναι αρμόδιος για το μετασχηματισμό του φωτός σε ηλεκτρικό σήμα.
Υπάρχουν δύο τεχνολογίες για τον αισθητήρα εικόνας : CCD (Charged Coupled Device) – CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

CCD technology
Οι αισθητήρες CCD έχουν χρησιμοποιηθεί στις βίντεο-κάμερες για περισσότερο από 20 έτη και παρουσιάζουν πολλές συμφέρουσες ιδιότητες, όπως καλύτερη ευαισθησία φωτός από τους αισθητήρες CMOS. Αυτή η υψηλότερη ευαισθησία μεταφράζεται σε καλύτερη εικόνα σε συνθήκες χαμηλού φωτός. Οι αισθητήρες CCD είναι, εντούτοις, ακριβότεροι επειδή κατασκευάζονται με μεταβλητή διαδικασία και είναι πιο δύσκολο να ενσωματωθούν σε μια κάμερα. Επιπλέον, όταν υπάρχει ένα πολύ φωτεινό αντικείμενο στη σκηνή (όπως ένας λαμπτήρας ή ένα άμεσο φως του ήλιου), το CCD μπορεί να θολώσει, προκαλώντας κάθετες λωρίδες κάτω και επάνω από το αντικείμενο. Αυτό το φαινόμενο καλείται κηλίδα.

CMOS technology
Οι πρόσφατες πρόοδοι στους αισθητήρες CMOS τους φέρνουν πιο κοντά στα αντίστοιχα CCD από άποψη της ποιότητας εικόνας. Οι αισθητήρες CMOS παρέχουν ένα χαμηλότερο συνολικό κόστος για τις κάμερες δεδομένου ότι περιέχουν όλη τη λογική που απαιτείται για να χτιστεί μία κάμερα πάνω σε αυτό. Μας δίνει τη δυνατότητα να παράγουμε μικροσκοπικές συσκευές. Μεγάλου μεγέθους αισθητήρες είναι επίσης διαθέσιμοι, παρέχοντας ανάλυση σε αρκετά εκατομμύρια εικονοστοιχεία (megapixel). Ο μοναδικός περιορισμός με τους αισθητήρες CMOS είναι η έλλειψη ευαισθησίας σε συνθήκες χαμηλού φωτός.

Λειτουργία ημέρας & νύχτας
Πριν φθάνουν στον αισθητήρα εικόνας, οι εικόνες περνούν μέσω του οπτικού φίλτρου, το οποίο αφαιρεί οποιοδήποτε υπέρυθρο φως (IR) έτσι ώστε να επιδειχθούν τα «σωστά» χρώματα. (Στις κάμερες ημέρας/νύκτας, αυτό το φίλτρο IR-περικοπών είναι επιλεγόμενο για να παρέχει το υψηλής ποιότητας μαύρο & άσπρο βίντεο κατά τη διάρκεια των νυχτερινών λήψεων). Ο αισθητήρας εικόνας μετατρέπει την εικόνα, που αποτελείται από τις οπτικές πληροφορίες, σε ηλεκτρικά σήματα. Αυτά τα ηλεκτρικά, ψηφιακά σήματα είναι τώρα σε μορφή που μπορεί να συμπιεστεί και να μεταφερθεί μέσα από το δίκτυο.

Ρόλος του φίλτρου περικοπής υπέρυθρων
Ορισμένα περιβάλλοντα ή καταστάσεις περιορίζουν τη χρήση του ορατού τεχνητού φωτός, γεγονός που καθιστά πς ευαίσθητες κάμερες στο υπέρυθρο φάσμα ιδιαίτερα χρήσιμες. Αυτές περιλαμβάνουν τις εφαρμογές επιτήρησης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι υπέρυθρο-ευαίσθητες κάμερες, που μπορούν να χρησιμοποιούν το αόρατο υπέρυθρο φως, βρίσκουν χρήση, για παράδειγμα, σε μια κατοικημένη περιοχή αργά τη νύχτα χωρίς διατάραξη των κατοίκων. Είναι επίσης χρήσιμες όταν δεν πρέπει τα σημεία που βρίσκονται οι κάμερες παρακολούθησης να είναι εμφανή.

Φασματική ευαισθησία
Το φως είναι μια μορφή ενέργειας κυμάτων ακτινοβολίας και καταλαμβάνει ένα φάσμα. Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να δει, μόνο ένα μέρος του φάσματος (μεταξύ των μηκών κύματος ~ 400 – 700 νανόμετρα). Κάτω από το μπλε, ακριβώς έξω από το φάσμα που οι άνθρωποι μπορούν να δουν, είναι υπεριώδες φως, και επάνω από το κόκκινο είναι υπέρυθρο φως. Η υπέρυθρη ακτινοβολία (φως) εκπέμπεται από όλα τα αντικείμενα: άνθρωποι, ζώα και χλόη, για παράδειγμα. Θερμότερα αντικείμενα όπως άνθρωποι και ζώα διακρίνονται εύκολα σε πιο δροσερά υπόβαθρα. Σε συνθήκες χαμηλού φωτός, παραδείγματος χάριν τη νύχτα, το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να αντιληφθεί το χρώμα και την απόχρωση παρά μόνο μαύρο, άσπρο και διαβαθμίσεις του γκρι.

Πως λειτουργεί το φίλτρο περικοπής υπερύθρων (IR)
Καθώς ο φωτισμός μειώνεται και η εικόνα σκουραίνει, το φίλτρο IR-περικοπών σε μια κάμερα ημέρας & νύχτας μπορεί να αφαιρεθεί αυτόματα ή χειροκίνητα για να επιτρέψει στην κάμερα να χρησιμοποιήσει το υπέρυθρο φως IR έτσι ώστε να μπορεί «να δει» ακόμη και σε ένα πολύ σκοτεινό περιβάλλον. Για να αποφύγει τις διαστρεβλώσεις χρώματος, η κάμερα μεταπηδά σε ασπρόμαυρη εικόνα, και είναι έτσι ικανή να παράγει υψηλής ποιότητας εικόνες.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram