Προδιαγραφές Συστημάτων Ασφαλείας

Κεντρικός Πίνακας Ασφαλείας

Ο κεντρικός πίνακας ασφαλείας αποτελεί την κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας του όλου συστήματος και θα έχει τις εξής δυνατότητες:

 • Θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία MMICROPROCESSORS, για να μπορούν να προγραμματιστούν οι πιο κάτω λειτουργίες:
  • Εισόδου/Εξόδου
  • Ακολουθίας
  • Άμεση
  • 24ωρη
  • 24ωρη βοηθητική και φωτιάς
 • Θα λειτουργεί με την τάση του δικτύου 220V και σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος θα λειτουργεί με εσωτερικό επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή στεγανό μόλυβδου κλειστού τύπου και με διάρκεια τουλάχιστον 24 ωρών. Για την επαναφόρτιση του συσσωρευτή, η κεντρική μονάδα θα έχει κατάλληλο κύκλωμα φόρτισης. Σε περίπτωση απουσίας ρεύματος δεν θα χάνει τον προγραμματισμό του.
 • Θα διαθέτει ενσωματωμένο COMMUNICATOR για μελλοντική σύνδεση με κέντρο λήψεως σημάτων συναγερμού και να μπορεί να επικοινωνήσει με όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας.
 • Να έχει έξοδο για αυτοτροφοδοτούμενη σειρήνα.
 • Η τεχνολογία του πίνακα συν τις άλλοις  θα διαθέτει και end of line resistor, δηλαδή στο τέλος κάθε γραμμής (ζώνης) θα παρεμβάλλεται αντίσταση για λόγους προστασίας της γραμμής.
 • Θα διαθέτει ψηφιακό χειριστήριο με ενδείξεις της κατάστασης του συστήματος ασφαλείας μέσω του οποίου θα γίνεται ο χειρισμός του συστήματος.
 •  Από το πληκτρολόγιο (χειριστήριο) ο χρήστης θα μπορεί με ειδικό κωδικό να απομονώσει (δηλαδή να θέσει εκτός λειτουργίας) ομάδα, ή ομάδες, ανιχνευτών και μαγνητικών επαφών.
 • Θα μπορεί να θέτει το σύστημα σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας με διαφορετικούς χρήστες, όπου ο καθένας θα διαθέτει τον δικό του κωδικό.
 • Διαθέτει οπτική ένδειξη του αντίστοιχου στοιχείου που ενεργοποιήθηκε και κρατάει στην μνήμη την ένδειξη αυτή μέχρι να γίνει επαναφορά της ζώνης από τον χειριστή.
 • Θα έχει την δυνατότητα ο κεντρικός πίνακας συνδυασμού ενσύρματου και ασύρματου συστήματος.
 • Ο χειριστής θα μπορεί με κατάλληλους χειρισμούς (ασχέτως αν το σύστημα ασφαλείας είναι κλειστό, ανοιχτό ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση) να σημάνει συναγερμό με διαφορετικό ήχο σειρήνας για το κάθε συμβάν, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιείται η αντίστοιχη διέγερση του αυτόματου τηλεφωνικού επιλογέα προκειμένου να μεταδοθεί το μήνυμα πανικού ή ληστείας του φύλακα στους ανάλογους αποδέκτες. Αυτή η λειτουργία θα γίνεται χωρίς να δεσμεύονται οι 8 ζώνες του συστήματος.

Ο κεντρικός πίνακας ασφαλείας θα δέχεται περισσότερα του ενός ανεξάρτητα πληκτρολόγια, χωρίς να υπάρχουν δεσμεύσεις από θέμα λειτουργικότητας για καλύτερη και ασφαλέστερη τοποθέτηση. Πιο συγκεκριμένα, το πληκτρολόγιο:

 • Θέτει εντός και εκτός λειτουργίας το σύστημα
 • Ελέγχει όλες τις ζώνες
 • Παρέχει την δυνατότητα με το πάτημα των πλήκτρων να προκαλεί εκφοβισμό, ή να ενημερώνει τον κεντρικό σταθμό για φωτιά, ιατρική βοήθεια, καθώς και για προσωπική απειλή.
 • Έχει οπτική αναγνώριση για την κατάσταση του συστήματος
 • Έχει φωτιζόμενα πλήκτρα και οθόνη υγρών κρυστάλλων

Κραδασμικό τζαμιών – ανιχνευτής κρυστάλλων

 • Καταλαμβάνει μεγάλη δραστική επιφάνεια για να αντιλαμβάνεται το σπάσιμο των τζαμιών και αποτελεί ιδανική λύση στις περιπτώσεις όπου τα παράθυρα δεν διαθέτουν εξώφυλλα και ως εκ τούτου δεν αρκεί μόνο η μαγνητική επαφή, διότι η διάρρηξη μπορεί να πραγματοποιηθεί με το σπάσιμο κάποιου τζαμιού.
 • Διαθέτει μικρόφωνο για να ανιχνεύει το σπάσιμο των υαλοπινάκων.
 • Λειτουργεί με μεγάλη ακρίβεια χωρίς να επηρεάζεται από το σπάσιμο άλλων αντικειμένων, δυνατούς θορύβους και σεισμούς.

Συσσωρευτής

 • Θα είναι στεγανός μολύβδου οξέος, κλειστού τύπου, επαναφορτιζόμενος και με διάρκεια τουλάχιστον 12 ωρών για την αυτόνομη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος σε περίπτωση διακοπής τους ρεύματος. Η αυτονομία αυτή πρέπει να αποδεικνύεται με την λεπτομερή απογραφή του φορτίου και της κατανάλωσης κάθε μέρους του συστήματος.
 • Αποκλείονται οι συσσωρευτές με υγρά.

Ανιχνευτές παθητικών υπερύθρων

 • Θα έχουν εμβέλεια 8 μέτρων, με γωνία καλύψεως 90ο για την ανίχνευση ζώντος οργανισμού στους προστατευόμενους χώρους.
 • Θα δημιουργούν έναν λοβό προστασίας και θα ανιχνεύουν τις αλλαγές της θερμοκρασίας εντός της δέσμης, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η ενέργεια της υπέρυθρης ακτινοβολίας, όποτε δίνεται συναγερμός. Οι ανιχνευτές δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από το ηλιακό φως και από τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας στον προστατευόμενο χώρο, ενώ θα πρέπει να ενεργοποιούνται μόνο όταν δεχτούν σε καθορισμένο χρόνο (λίγων δευτερολέπτων) μεταβολή στα πυροηλεκτρικά τους στοιχεία.
 • Για την αποφυγή λανθασμένων συναγερμών και νεκρών γωνιών, τα παθητικά υπέρυθρα τοποθετούνται σε ύψος 2,5 μέτρων περίπου.
 • Οι παθητικοί ανιχνευτές είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε καταστήματα, οικίες κ.ο.κ καθώς ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις. Επιπροσθέτως, πρόκειται για ανιχνευτές τελευταίας τεχνολογίας εξασφαλίζοντας την μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία έναντι ψεύδος συναγερμών. Τέλος, θα πρέπει να διαθέτει μετρητή παλμών, ώστε να δίνει συναγερμό σε περισσοτέρους από έναν ερεθισμούς, για συναγερμό με μία πιο σύνθετη κίνηση από ένα στιγμιαίο γεγονός.

Μαγνητικές επαφές

 • Θα ανιχνεύουν παράνομο άνοιγμα της πόρτας ή του παραθύρου. Κάθε μαγνητική επαφή θα αποτελείται από ένα μαγνητικό διακόπτη ερμητικά κλεισμένο και έναν σταθερό μαγνήτη που θα τοποθετείται στο κινούμενο φύλλο. Οι επαφές αυτές είναι ειδικά κατασκευασμένες για συστήματα ασφαλείας και βρίσκονται εντός ενός πλαστικού περιβλήματος προκειμένου να είναι προστατευμένες από διάφορες δυσμενείς επιδράσεις, όπως σκόνη, υγρασία και μεταβολή της θερμοκρασίας.
 • Είναι επιμεταλλωμένες με ειδικό κράμα, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Σειρήνα εξωτερική, αυτοτροφοδοτούμενη με φλας

 • Η κατασκευή της ανατροφοδοτούμενης σειρήνας βασίζεται σε υψηλές και προηγμένες μεθόδους.
 • Το κουτί της σειρήνας είναι κατασκευασμένο από διπλά μεταλλικά φύλλα, πάχους 1,5ΜΜ για να αντέχει πιθανές καταπονήσεις.
 • Είναι αδιάβροχη και διαθέτει δύο καπάκια με αντίστροφες περσίδες, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε προσπάθεια εξουδετέρωσης της με αφρό ή οποιοδήποτε άλλο χημικό ή τεχνικό τρόπο.
 • Η σειρήνα θα διαθέτει δικό της ηλεκτρονικό κύκλωμα, το οποίο θα έχει και τους κάτωθι χρονοδιακόπτες:
 • Χρονοδιακόπτης TAMPER, ώστε σε περίπτωση που το σύστημα παραβιαστεί  ενεργοποιείται η σειρήνα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό της παραβίασης της.
 • Χρονοδιακόπτης για πιθανές βλάβες του καλωδίου της σειρήνας.
 • Χρονοδιακόπτης παύσεως λειτουργίας.
 • Κύκλωμα προστασίας από αντίστροφη τάση τροφοδότησης.
 • Η σειρήνα είναι διτονική, ακουστική ισχύος 120 Db και φέρει φλας αυτοσβενόμενο στην πρόσθια όψη. Επίσης διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία κλειστού τύπου τουλάχιστον 1,8 ΑΗ. Τέλος, διαθέτει κύκλωμα ελέγχου για την προστασία από βραχυκύκλωμα, καθώς και διακόπτη τάσεως της γραμμής, ώστε να θέτει σε συναγερμό την σειρήνα σε περίπτωση σαμποτάζ. Η τάση λειτουργίας είναι 12VDC.
 • Η εξωτερική σειρήνα είναι ηλεκτρονική, μεγάλης εμβέλειας, ακουστικής ισχύος 100Db

Ο πελάτης που αναζητάει ένα σύστημα ασφάλειας θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Η NEW SECURITY εγγυάται ότι τα συστήματα που προτείνει υπερπληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, κάτι που το πετυχαίνει με την συνεχή αναζήτηση νέων και τεχνολογικά προηγμένων μεθόδων.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram