Στο Κέντρο Λήψης Σημάτων της New Security D.Ph  ενσωματώνονται πλήρως κι επιτυχώς η τεχνολογία, η πληροφορία και η επικοινωνία.

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                   

Που είσαι σήμερα ???

 

 

 

 

 

 

 

 

  Νέα Υπηρεσία Med Plus – feel safe ….

                                             Κατοικίδια και συναγερμός…